ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (προσωρινά εξαντλημένο)
Μια ιστορική προσέγγιση
Μετάφραση:
Βακάκη Βασιλική

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Στο βιβλίο αυτό, ο John Hedley Brooke προσφέρει μία εισαγωγή και μία κριτική περιήγηση σε ένα από τα πιο συναρπαστικά και διαχρονικά ζητήματα στην ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου: τη σχέση μεταξύ επιστημονικής σκέψης και θρησκευτικής πίστης. Είναι ευρέως γνωστό ότι στις δυτικές κοινωνίες έχουν υπάρξει περίοδοι κρίσης κατά τις οποίες η επιστήμη έχει απειλήσει τις καθιερωμένες αυθεντίες. Η δίκη του Γαλιλαίου το 1633 και η αναταραχή που προκάλεσε η Καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου μετά τη δημοσίευσή της το 1859 είναι δύο από τα δημοφιλέστερα παραδείγματα αυτής της απειλής. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις πρόσφατες μελέτες στην ιστορία της επιστήμης, ο Brooke ρίχνει μία φρέσκια ματιά σε αυτά τα επεισόδια καθώς και σε άλλα παρόμοια, δείχνοντας ότι επιστήμη και θρησκεία έχουν σχετιστεί αμοιβαία με τρόπους τόσο πολυποίκιλους που είναι αδύνατον να χωρέσουν σε απλές γενικεύσεις.
Ένα ξεχωριστό γνώρισμα του βιβλίου αυτού είναι ότι ο Brooke απέχει από γενικές θέσεις που μιλούν είτε για «σύγκρουση» είτε για «αρμονία» μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, θέσεις που τόσο συχνά στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει φατριακά συμφέροντα. Στόχος του είναι να αποκαλύψει τη λεπτή δομή, την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, όπως αυτή εκτυλίχθηκε κατά το παρελθόν και κατά τον εικοστό αιώνα. Ο συγγραφέας δεν αντιμετωπίζει την επιστήμη και τη θρησκεία ως διακριτές και καθορίσιμες οντότητες. Προτιμά αντιθέτως μία ιστορική προσέγγιση, η οποία απαιτεί ευαισθησία απέναντι στη διαρκή μεταβολή των μεταξύ τους ορίων αλλά και ένα βλέμμα πρόθυμο να συλλάβει τα πλαίσια μέσα στα οποία συγκεκριμένες μορφές «επιστήμης» χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς τόσο θρησκευτικούς όσο και κοσμικούς. Χωρίς να προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση, ο Brooke παρέχει μία ευρείας κλίμακας μελέτη του θέματος, μελέτη που εκτείνεται από την καινοτομία της επιστήμης του Κοπέρνικου ως την τεχνητή γονιμοποίηση.

Επιστημονική επιμέλεια
Γαβρόγλου Κώστας
Τίτλος πρωτοτύπου
"Science and Religion. Some Historical Perspectives", Cambridge University Press, 1991
Α' έκδοση
2008
Τρέχουσα έκδοση
4/
2008
ISBN
978-960-524-248-0
Κωδικός στον Εύδοξο
488
Τιμή καταλόγου
28,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
492 σελ.
17x
24 εκ.

Συγγραφέας

Ο John Hedley Brooke είναι Βρετανός ιστορικός της επιστήμης που ασχολείται με τη σχέση επιστήμης και θρησκείας.

Δημοσιεύματα

Βιβλιοκριτική του Ηλία Μαγκλίνη
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
08/07/2012

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:  Αλληλεπίδραση επιστήμης και θρησκείας: Προκαταρκτικές σκέψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:  Επιστήμη και θρησκεία κατά την επιστημονική επανάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:  Σύγκριση μεταξύ επιστημονικής και θρησκευτικής μεταρρύθμισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Θεϊκή δράση σε ένα μηχανιστικό σύμπαν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Επιστήμη και θρησκεία κατά τον Διαφωτισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Η τύχη και η λειτουργία της φυσικής θεολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ:  Οράματα του παρελθόντος: Θρησκευτική πίστη και ιστορικές επιστήμες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ: Εξελικτική θεωρία και θρησκευτική πίστη

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Επιστήμη και θρησκεία στον εικοστό αιώνα

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ALEXANDER JONES
ΕΝΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Φέρνοντας στο φως τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ένα επιστημονικό θαύμα του αρχαίου κόσμου

15,40

eBook
SHARE