ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Επιστημονική επιμέλεια:
Χλόη Μπάλλα
Επιστημονική επιμέλεια: 
Μετάφραση:
Στασινός Σταυριανέας
Μάνια Μεζίτη
Ηρώ Διαμαντούρου
Χλόη Μπάλλα
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Οι μελέτες που φιλοξενούνται σε αυτόν τον τόμο εξετάζουν την αλληλεπίδραση φιλοσοφίας και ρητορικής στην κλασική Αθήνα, αναλύοντας μια σειρά από σχετικά ερωτήματα, όπως: Γιατί ο «ρήτορας» Ισοκράτης περιγράφει το δικό του αντικείμενο ως «φιλοσοφία»; Πόσο μακριά από τους φιλοσόφους βρίσκεται ο ίδιος όταν μιλάει για ηθικές έννοιες; Πώς και γιατί ο Πλάτων αξιοποιεί τις τεχνικές της ρητορικής; Πόσο αποκομμένο είναι το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη για τη δομή των επιστημονικών προτάσεων από την ενασχόλησή του με το τι συνιστά και πώς συγκροτείται ένα επιχείρημα; Ποιος είναι ο ρόλος των φιλοσόφων στην κριτική θεμελίωση ηθικών αξιών που κυριαρχούν στους λόγους των αττικών ρητόρων, όπως η ανδρεία; Ή ακόμα: πώς οριοθετούνται οι φιλόσοφοι απέναντι στους σοφιστές και τους ρήτορες, πώς διαφοροποιούνται οι παραδόσεις τους, ποιος αποφασίζει γι’ αυτό; Ποιος είναι ο ρόλος των δημοκρατικών θεσμών στην ανάπτυξη και τη διακίνηση των σχετικών ιδεών;

[Συνέκδοση με τις εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης]

Α' έκδοση
2008
Τρέχουσα έκδοση
11/
2018
ISBN
978-960-524-270-1
Τιμή καταλόγου
20,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
368 σελ.
14x
21 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Η Χλόη Μπάλλα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
ΗARVEY YUNIS: Η προτρεπτική ρητορική στην Πολιτεία του Πλάτωνα
ANDRE LAKS: Προοίμιο περί προοιμίων: Και πάλι από την αρχή σχετικά με τους Νόμους του Πλάτωνα
JAMES ALLEN: O Αριστοτέλης για τις επιστήμες των επιχειρημάτων:  Ρητορική, διαλεκτική, αναλυτική
ΝIALL LIVINGSTONE: Γράφοντας την πολιτική: Η ρητορική της φιλοσοφίας στον Ισοκράτη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ: Ρητορική, φιλοσοφία και πολιτική: Ο Ισοκράτης και η ομολογουμένη αρετή
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ: Δόξα, γνώση και απάτη στον Γοργία
ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ: Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για τον ρητορικό εμπειρισμό
RYAN K. BALOT: Η ανδρεία ως βάση της δικαιοσύνης
ERIC ROBINSON: Οι σοφιστές και η δημοκρατία πέρα από την Αθήνα

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία