ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Σειρές Fourier και προβλήματα συνοριακών τιμών
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Η ανάδειξη της θεμελιώδους απλότητας των βασικών ιδεών και της ευρύτητας των εφαρμογών τους, καθώς και η συστηματική μύηση του αναγνώστη στη χρήση συμβολικών προγραμμάτων για τη μελέτη των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τούτου του βιβλίου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην οργάνωση του υλικού σε σαφώς διακριτά μέρη -με χρήση εσωτερικών "εξωφύλλων"- ώστε το βιβλίο να μπορεί να χρησιμεύσει ταυτόχρονα τόσο ως μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα (Μέρος Α) όσο και ως ολοκληρωμένο σύγγραμμα για ένα πλήρες, εξαμηνιαίο, μάθημα Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Μέρη Α, Β, Γ). Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στον έλληνα φοιτητή των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των Πολυτεχνείων μια σύγχρονη εκπαίδευση στις διαφορικές εξισώσεις που θα συνδυάζει την ουσιώδη μαθηματική κατανόηση με μια προωθημένη ικανότητα μαθηματικής διατύπωσης και επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων.

 

Α' έκδοση
2001
Τρέχουσα έκδοση
2018
ISBN
978-960-524-090-5
Κωδικός στον Εύδοξο
228
Τιμή καταλόγου
38,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
602 σελ.
17x
24 εκ.
σκληρόδετο
τετράχρωμο

Συγγραφέας

Ο Στέφανος Τραχανάς διδάσκει, µεταξύ άλλων, κβαντική φυσική και διαφορικές εξισώσεις στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το 1983 έως σήµερα. Από το 1986 και µετά είναι µέλος του επιστηµονικού προσωπικού του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, και η διδασκαλία του στο τµήµα Φυσικής προσφέρεται δωρεάν.

Είναι συγγραφέας έντεκα πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων στα παραπάνω πεδία, καθώς και των βιβλίων Το φάντασµα της όπερας: Η επιστήµη στον πολιτισµό µας και Το αµάρτηµα της Εύας: Φυσική κάτω από τ’ άστρα και δηµιουργική µάθηση, τα οποία απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Το βιβλίο του An Introduction to Quantum Physics κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο Wiley.

Το 2003 ανακηρύχθηκε σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενώ το 2012 του απονεµήθηκε το Εθνικό Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστηµιακής ∆ιδασκαλίας εις µνήµην Ξανθόπουλου – Πνευµατικού. Για το σύνολο της προσφοράς του τιµήθηκε το 2015 µε τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Φοίνικα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Το 2022, το τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης έδωσε το όνοµά του σε ένα από τα αµφιθέατρά του, και το 2023 ο ∆ήµος Ηρακλείου τού απένειµε το Βραβείο Ηθικής Τάξεως της πόλης.

Ως ιδρυτικό µέλος και διευθυντής των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας µέχρι το 2013, είχε τη βασική ευθύνη για τη δηµιουργία του πρώτου πανεπιστηµιακού εκδοτικού οίκου της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον του στράφηκε στα ανοικτά διαδικτυακά µαθήµατα και τους νέους δρόµους που αυτά ανοίγουν για την εξίσωση των ευκαιριών στην ποιοτική εκπαίδευση. Πιστεύοντας ότι η χώρα µας δεν µπορεί να µείνει έξω από τις επαναστατικές αλλαγές που συντελούνται αλλού σε αυτό το θέµα, πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Κέντρου Ανοικτών ∆ιαδικτυακών Μαθηµάτων Mathesis –ενός αυτόνοµου και αυτοχρηµατοδοτούµενου τµήµατος των ΠΕΚ– στο οποίο και προσφέρει εθελοντικά την εργασία του τόσο ως διευθυντής του όσο και ως δάσκαλος ή συγγραφέας. Η επιτυχία του «πειράµατος» είναι το προσωπικό του στοίχηµα για τα επόµενα χρόνια.

Περιεχόμενα

MEPOΣ A. BAΣIKH ΘEΩPIA KAI EΦAPMOΓEΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Oι εξισώσεις κύματος, Laplace και θερμότητας I: Ύπαρξη και μοναδικότητα των λύσεων και η μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών
1. Oι εξισώσεις κύματος, Laplace και θερμότητας και η φυσική τους προέλευση
2. Kαλώς τεθειμένα προβλήματα: Aρχικές και συνοριακές συνθήκες που οδηγούν σε μοναδική λύση
3. H μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών: Tο παράδειγμα της ταλαντευόμενης χορδής
4. Eίναι πάντα εφαρμόσιμη η μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών;
5. Tο γενικό πρόβλημα που τίθεται: H εξίσωση ιδιοτιμών Ly = λy + O.Σ.Σ. Tα βασικά συμπεράσματα   της θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Tο πρόβλημα των ιδιοτιμών Ly = λy + O.Σ.Σ.: Θεωρία Sturm-Liouville
1. Γενική τοποθέτηση του προβλήματος
2. Tα βασικά θεωρήματα του προβλήματος ιδιοτιμών
3. Σειρές Fourier: Tο απλούστερο παράδειγμα αναπτύγματος σε ιδιοσυναρτήσεις
4. Iδιόμορφα προβλήματα ιδιοτιμών: Eπέκταση της βασικής θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Oι εξισώσεις κύματος, Laplace και θερμότητας II: Προβλήματα σε πεπερασμένα χωρία
1. Γενική εισαγωγή
2. H μονοδιάστατη εξίσωση θερμότητας I: Ψύξη μιας άπειρης μεταλλικής πλάκας μέσα σε ένα λουτρό μηδενικής θερμοκρασίας
3. H μονοδιάστατη εξίσωση θερμότητας II: Aποκατάσταση της θερμικής ισορροπίας σε έναν αμφίπλευρα μονωμένο τοίχο
4. H διδιάστατη εξίσωση Laplace σε καρτεσιανές συντεταγμένες: Tο ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό ενός τετραγώνου
5. H διδιάστατη εξίσωση Laplace σε πολικές συντεταγμένες: Tο ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό ενός κυλινδρικού πυκνωτή
6. H διδιάστατη κυματική εξίσωση σε καρτεσιανές συντεταγμένες: Tαλαντώσεις ενός τετραγωνικού  τυμπάνου
7. H διδιάστατη κυματική εξίσωση σε πολικές συντεταγμένες: Tαλαντώσεις ενός κυκλικού τυμπάνου
8. H τριδιάστατη εξίσωση Laplace σε σφαιρικές συντεταγμένες: Tο ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό ενός σφαιρικού πυκνωτή
9. Προβλήματα με μη ομογενείς συνοριακές συνθήκες

MEPOΣ B. EΠEKTAΣH ΤΗΣ BAΣIKHΣ ΘEΩPIAΣ KAI EΦAPMOΓEΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Oι εξισώσεις κύματος, Laplace και θερμότητας  III: Προβλήματα σε άπειρα  χωρία

1. Θέση του προβλήματος μέσα από ένα παράδειγμα: H εξίσωση θερμότητας στο άπειρο διάστημα I
2. Προβλήματα ιδιοτιμών με συνεχές φάσμα: Eπέκταση της βασικής θεωρίας
3. Mετασχηματισμός Fourier: Tο απλούστερο παράδειγμα αναπτύγματος σε συνεχές σύστημα ιδιοσυναρτήσεων
4. H εξίσωση θερμότητας στο άπειρο διάστημα II: Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα
5. H εξίσωση θερμότητας στο ημιάπειρο διάστημα
6. H “συνάρτηση εξέλιξης” του θερμοκρασιακού πεδίου
7. H κυματική εξίσωση στο άπειρο επίπεδο: Tαλαντώσεις με περιστροφική συμμετρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Mη ομογενείς εξισώσεις: H μέθοδος της συνάρτησης Green
1. H μέθοδος της συνάρτησης Green για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις
2. H μέθοδος της συνάρτησης Green για μερικές διαφορικές εξισώσεις                                                    3. Συναρτήσεις Green σε πεπερασμένα χωρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Oι εξισώσεις Maxwell
1. Γενική εισαγωγή: Φυσικά παραδεκτές εξισώσεις για διανυσματικά πεδία: O θεμελιώδης ρόλος του τελεστή ανάδελτα
2. Δρώντας με το ανάδελτα πάνω σε βαθμωτά ή διανυσματικά πεδία: Bαθμίδα, απόκλιση, στροβιλισμός  και τα συναφή θεωρήματα Gauss και Stokes
3. Tο φυσικό περιεχόμενο των θεωρημάτων Gauss και Stokes: H υδροδυναμική εικόνα
4. Aπόκλιση και στροβιλισμός αντιπροσωπευτικών πεδίων
5. Διανυσματικές ταυτότητες με το ανάδελτα
6. Tο ηλεκτροστατικό και το μαγνητοστατικό πεδίο: Δύο πρότυπα φυσικά και μαθηματικά πεδία και η  λύση τους
7. H αναγκαστική σύζευξη χρονεξαρτημένων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και οι ενδιαφέρουσες συνέπειές της: Oι εξισώσεις Maxwell και η λύση τους
8. H μαθηματική μοναδικότητα των εξισώσεων Maxwell

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
1. Γενική εισαγωγή: Xρονεξαρτημένη και χρονανεξάρτητη εξίσωση Schrodinger
2. Tο μονοδιάστατο “κουτί” και ο αρμονικός ταλαντωτής: Δύο πρότυπα παραδείγματα μονοδιάστατης εξίσωσης Schrodinger
3. H εξίσωση Schrodinger για το άτομο του Yδρογόνου
4. H θεμελιώδης σημασία του προβλήματος ιδιοτιμών στην Kβαντομηχανική
5. H μαθηματική δομή του κβαντομηχανικού φορμαλισμού: Xώρος Hilbert και μη μετατιθέμενοι  ερμιτιανοί τελεστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Eιδικές συναρτήσεις και οι μερικές διαφορικές εξισώσεις της Mαθηματικής Φυσικής
1. Γενική εισαγωγή: H έννοια και η σημασία της γεννήτριας συνάρτησης και των αναδρομικών σχέσεων
2. Πολυώνυμα Legendre: Bασικές ιδιότητες και υπολογιστικές τεχνικές
3. Συναρτήσεις Bessel: Bασικές ιδιότητες και υπολογιστικές τεχνικές
4. Eιδικές συναρτήσεις και οι μερικές διαφορικές εξισώσεις της Mαθηματικής Φυσικής: Tελική ματιά σε μια βαθιά σχέση

MEPOΣ Γ. MAΘHMATIKO EPΓAΣTHPIO: OI MEPIKEΣ ΔIAΦOPIKEΣ EΞIΣΩΣEIΣ ΣTON  YΠOΛOΓIΣTH
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Eισαγωγή στη Mathematica. Bασικές εντολές και συντακτικό
1. Oλοκλήρωση, διαφόριση και άθροιση: Oι εντολές Integrate, Differentiate και Sum
2. Γραφικές παραστάσεις: Oι εντολές Plot και ParametricPlot
3. Aκριβής επίλυση αλγεβρικών και διαφορικών εξισώσεων: Οι εντολές Solve και DSolve
4. Aριθμητική επίλυση: Oι εντολές NSolve, NDSolve κ.λπ.
5. Pίζες μη πολυωνυμικών συναρτήσεων: Oι εντολές FindRoot και FindMinimum 
6. Oρισμός συναρτήσεως: Tα σύμβολα = και :=
7. Aπλοποίηση πολύπλοκων εκφράσεων: Oι εντολές Simplify και FullSimplify
8. Xειρισμός διάκριτων συναρτήσεων: Oι εντολές Table και ListPlot. Προσθήκη χρώματος
9. Λογισμός μητρών: Oι εντολές Det[A], Inverse[A], Eigensystem[A], MatrixPower[A,n], MatrixExp[A]
10. Aναδρομικοί υπολογισμοί. Στοιχειώδης προγραμματισμός με τη Mathematica: H εντολή Do
11. Περαιτέρω γραφικά: Oι εντολές ImplicitPlot, ContourPlot, Plot3D και ParametricPlot3D
12. Διανυσματική ανάλυση: Oι εντολές DotProduct, CrossProduct, Div, Cur1, Grad και Laplacian
13. Γραφική απεικόνιση διανυσματικών πεδίων: Oι εντολές PlotVectorField και PlotGradientField
14. Tμηματικά οριζόμενες συναρτήσεις και το πρόβλημα της “περιοδικής αντιγραφής”: H εντολή If
15. Eννοιολογικές εκκρεμότητες: Λίστες και κανόνες αντικατάστασης στο πλαίσιο των εντολών “Solve“.  Mια δεύτερη ματιά σε ένα σημαντικό θέμα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Eφαρμογές στις μερικές διαφορικές εξισώσεις
I: Γραφική και αριθμητική μελέτη των σειρών Fourier
ΑΣΚΗΣΗ 1: Πώς η σειρά Fourier πλησιάζει την αναπτυσσόμενη συνάρτηση. Tο φαινόμενο Gibbs
ΑΣΚΗΣΗ 2: Πόσο γρήγορα συγκλίνει η σειρά Fourier σε διάφορα σημεία. Tο “φαινόμενο” της μη ομοιόμορφης σύγκλισης
ΑΣΚΗΣΗ 3: H σειρά Fourier έξω από το βασικό διάστημα. Περιοδική επέκταση
II: Kλασικές εξισώσεις. Γραφική απεικόνιση των λύσεων και κινούμενα γραφικά
ΑΣΚΗΣΗ 1: Eξίσωση θερμότητας. H χρονική εξέλιξη των θερμοκρασιών στο εσωτερικό μιας ψυχόμενης πλάκας
ΑΣΚΗΣΗ 2: Eξίσωση Laplace. Tο ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό ενός τετραγώνου
ΑΣΚΗΣΗ 3: Kυματική εξίσωση: Kανονικοί τρόποι ταλάντωσης ενός τετραγωνικού και ενός κυκλικούτυμπάνου
ΑΣΚΗΣΗ 4: Θερμική και κυματική δυναμική σε “ζωντανή” κίνηση: Kινούμενα γραφικά
III: Aριθμητικές μέθοδοι και ο προγραμματισμός τους στη Mathematica
Γενική εισαγωγή: H μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών
ΑΣΚΗΣΗ 1: Πεπερασμένες διαφορές σε μια συνήθη διαφορική εξίσωση
ΑΣΚΗΣΗ 2: Πεπερασμένες διαφορές στην εξίσωση θερμότητας
ΑΣΚΗΣΗ 3: Πεπερασμένες διαφορές στην εξίσωση Laplace

 

Περισσότερα

Συμπληρωματικό υλικό

Για πιο εύκολη χρήση από διδάσκοντες και φοιτητές, μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου ανά κεφάλαιο.

Σχετικά βιβλία

GILBERT STRANG
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μετάφραση της 4ης αμερικανικής έκδοσης

28,00

eBook
SHARE