ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μετάφραση:
Παρασκευή Πήττα
Σωκράτης Παπασπύρου
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Κώστας Οιχαλιώτης
Σπύρος Ντούγιας
Μαρία Μουστάκα
Αλεξάνδρα Μεζίτη
Δημήτρης Καρπούζας
Ήρα Καραγιάννη
Αντωνία Γιαννακούρου
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: f4b4a7fe-e2e8-413e-b024-7d65d145c47e

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση της Μικροβιακής οικολογίας του David L. Kirchman και η πρώτη που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα. Πρωταγωνιστές εδώ είναι οι προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι οργανισμοί, οι πλέον άφθονοι οργανισμοί της βιόσφαιρας. Οι μικροοργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στους βιογεωχημικούς κύκλους και στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας. Τα βακτήρια, οι μύκητες, τα πρώτιστα και οι ιοί εμπλέκονται σε μεταβολικές διεργασίες που επηρεάζουν τα υδατικά και τα χερσαία οικοσυστήματα, όπως η φωτοτροφία, ο αναερόβιος μεταβολισμός, η χημειολιθοτροφία, ο ανταγωνισμός για θρεπτικές ουσίες, η ιική λύση, η συμβίωση και η θήρευση. Τέτοιες διεργασίες, ορισμένες εκ των οποίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από μικροοργανισμούς, επιδρούν όχι μόνο στη μικροκλίμακα των οικοσυστημάτων στα οποία απαντούν οι μικροοργανισμοί που τις διενεργούν, αλλά και σε πλανητική κλίμακα.

Το σύγγραμμα απευθύνεται, κατ’ αρχάς, σε προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα μικροβιακής οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Αποτελεί, όμως, και ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για ερευνητές σε σχετικά πεδία όπως είναι η οικολογία, η ωκεανογραφία, η λιμνολογία, οι επιστήμες του εδάφους, η γεωχημεία και η γενική μικροβιολογία.

Στην ιστοσελίδα της ελληνικής έκδοσης και στην ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης www.oup.co.uk/companion/kirchman ο αναγνώστης θα βρει συμπληρωματικό υλικό (έγχρωμες εκδοχές εικόνων, γλωσσάρι, ασκήσεις κ.ά.) που μπορεί να αξιοποιήσει κατά τη μελέτη του.

Επιστημονική επιμέλεια
Ήρα Καραγιάννη
Κωνσταντίνος Κορμάς
Α' έκδοση
9/
2021
ISBN
978-960-524-634-1
Κωδικός στον Εύδοξο
102074423
Τιμή καταλόγου
40,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
472 σελ.
17x
24 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο David L. Kirchman είναι καθηγητής Θαλάσσιων Βιοεπιστημών στην έδρα Maxwell P. and Mildred H. Harrington στο Πανεπιστήμιο του Delaware. Ειδικεύεται στην περιβαλλοντική μικροβιολογία.

1. Εισαγωγή
2. Χημικά στοιχεία, βιοχημικά μόρια και δομές των μικροοργανισμών
3. Το φυσικοχημικό περιβάλλον των μικροοργανισμών
4. H δομή των μικροβιακών κοινοτήτων στα φυσικά περιβάλλοντα
5. Γονιδιώματα και «μετα-ωματικές» για τους μικροοργανισμούς
6. Μικροβιακή πρωτογενής παραγωγή και φωτοτροφία
7. Η αποδόμηση της οργανικής ύλης
8. Μικροβιακή αύξηση, παραγωγή βιομάζας και έλεγχος
9. Θήρευση και πρώτιστα
10. Η οικολογία των ιών
11. Διεργασίες σε ανοξικά περιβάλλοντα
12. Ο κύκλος του αζώτου
13. Εισαγωγή στη γεωμικροβιολογία
14. Συμβιώσεις και μικροοργανισμοί

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Περισσότερα

Συμπληρωματικό υλικό

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το εικονογραφικό υλικό σε ηλεκτρονικές διαφάνειες.

Σχετικά βιβλία