ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: 69067981-8db4-4409-aa5d-f30a3bbfcf08

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Σε όλες τις περιόδους της ιστορίας συναντάμε άτομα, ομάδες, ενίοτε και πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται εκτός μιας «κανονικότητας», κανονικότητας που ορίζεται βέβαια ιστορικά. Έχουμε να κάνουμε με άτομα ή ομάδες που δεν είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθουν ούτε στις πιο βασικές τους ανάγκες, δηλαδή την απλή επιβίωση. Το φαινόμενο της φτώχειας, πέρα από χρονικά και χωρικά πλαίσια, διέπεται από πάγια μοτίβα, πολιτιστικά και κοινωνικά, τα οποία φαίνεται να αναπαράγονται σταθερά και τα συναντά κανείς τόσο στην Ελλάδα ή την Ευρώπη του 21ου αιώνα όσο και στη μεσαιωνική Δύση του 14ου αιώνα ή στη Νεότερη Εποχή, τον 17ο αιώνα. Τέτοια μοτίβα είναι οι βασικές πρακτικές επιβίωσης των πολύ φτωχών, η κινητικότητά τους, η αδιαφοροποίητη ομαδοποίησή τους, εκ μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας, με τους εν γένει περιθωριακούς, οι κοινωνικές στάσεις απέναντί τους (αδιαφορία, ανοχή, έλεος ή τιμωρία).

Η μελέτη της Αλίκης Βαξεβάνογλου ανατέμνει το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού δεσμού κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, από τον 11ο ώς τον 14ο-15ο αιώνα, εξετάζοντας την εξέλιξή του σε συνάρτηση με όλους εκείνους τους παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρά: φεουδαρχικό σύστημα, Εκκλησία, θρησκευτικά τάγματα και κοινωνικοθρησκευτικές αντιλήψεις, πολιτική εξουσία, ύπαιθρος και πόλεις, οικονομία και φορολογία, και μείζονες κρίσεις με θεμελιακές επιπτώσεις, όπως η Μαύρη Πανώλη και η σιτοδεία τον 14ο αιώνα. Ταυτόχρονα, η μελέτη της περιόδου αυτής παρέχει συνάμα τα κλειδιά για την κατανόηση του κόσμου των Νεότερων Χρόνων και κατ’ επέκταση του Σύγχρονου Κόσμου, καθώς τότε, στον ύστερο Μεσαίωνα, διαμορφώνονται τα θεμέλια της ευρωπαϊκής νεοτερικότητας.

Α' έκδοση
01/
2021
ISBN
978-960-524-594-8
Κωδικός στον Εύδοξο
94689103
Τιμή καταλόγου
20,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
508 σελ.
17x
24 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Η Αλίκη Βαξεβάνογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές κοινωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Paris 1 της Σορβόννης, όπου ανακηρύχθηκε διδάκτορας. Εργάστηκε ως ερευνήτρια σε πολλά Ερευνητικά Προγράµµατα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του Ιονίου Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει διδάξει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (τµήµα Κοινωνιολογίας), στο Ελληνικό Ανοικτό Πα­νεπιστήµιο (Ευρωπαϊκός Πολιτισµός – Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης) και σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (τµήµα Ιστορίας), της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (τµήµα Κοινωνιολογίας) και του Πανεπιστηµίου Αθηνών (τµήµα ΦΠΨ, τοµέας ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης). Από το 2000 εργάζεται ως ερευνήτρια (σήµερα Κύρια Ερευνήτρια) στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Παράλληλα, από το 2010 διδάσκει Ευρωπαϊκή Ιστορία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (τµήµατα Ιστορίας και Πληροφορικής). Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά (στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) και έχει γράψει τέσσερα βιβλία κοινωνικής ιστορίας (στα ελληνικά). Οι φτωχοί και ο κοινωνικός δεσµός στον ∆υτικό Μεσαίωνα είναι το πέµπτο της βιβλίο.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ

Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και οικονοµική προσέγγιση (πρόλογος Σπ. Ι. Ασδραχάς), εκδ. Θεµέλιο – Ιστορική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1994.
Η κοινωνική υποδοχή της καινοτοµίας. Το παράδειγµα του εξηλεκτρισµού στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 1996.
Έλληνες Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες (πρόλογος Αθ. Ε. Γκότοβος), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. Από την ίδρυση στην καθιέρωση, (χρηµατοδότηση έκδοσης Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/Σιβιτανίδειος Σχολή), εκδ. οίκος Μελάνι, Αθήνα 2005.

Δημοσιεύματα

Βιβλιοκριτική του Θανάση Αντωνίου
diastixo.gr
08/09/2022

Videos

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | Η νέα Αθήνα: πρωτεύουσα πόλη / πόλη εκ του μηδενός | 20 Σεπτεμβρίου 2022, Μουσείο Μπενάκη
ΕΚΔΗΛΩΣΗ | Η νέα Αθήνα: πρωτεύουσα πόλη / πόλη εκ του μηδενός | 20 Σεπτεμβρίου 2022, Μουσείο Μπενάκη
03/10/2022
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ | Οι πλατωνικές σπουδές σήμερα
Εκδήλωση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ | Οι πλατωνικές σπουδές σήμερα
12/11/2022
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | Ο Καβάφης ως ιστορικός της μακράς ελληνιστικής εποχής
Εκδήλωση: ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | Ο Καβάφης ως ιστορικός της μακράς ελληνιστικής εποχής
26/10/2022

Περιεχόμενα

Πρόλογος του Ν. Ε. Καραπιδάκη
Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ (11ος13ος αιώνας)

1. Η ΧΩΡΟΔΕΣΠΟΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Το dominium
Οι χωρικοί
Νέες μορφές οικιστικής και κοινωνικής οργάνωσης
Ειρήνη του Θεού
Η οικονομική ανάπτυξη
Αναδιάταξη κοινωνικών σχέσεων
To inecclesiamento
Αλληλεγγύη και συλλογικότητα

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΟΞΑ, ΛΥΣΕΙΣ
Τα όρια του μεσαιωνικού κόσμου
Η εκκλησιαστική ελεημοσύνη
Το αβαείο του Κλυνύ
Το παράδοξο της ελεημοσύνης

3. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η γενικευμένη εξω-οικονομική κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών
Οι αγροτικές ομάδες
Οι ισχυροί

4. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η γενικευμένη κυκλοφορία και ο «εκχριστιανισμός» της: η caritas
Θρησκεία, Εκκλησία και οι σταδιακές κατακτήσεις
Ο πόλεμος, οι συγκρουσιακές μεσαιωνικές δομές και η διευθέτηση των διενέξεων
Εξουσίες της πανίσχυρης μεσαιωνικής Εκκλησίας επί της γης και του Ουρανού
Η γρηγοριανή μεταρρύθμιση και ο εποικισμός της κοινωνίας
Εκκλησία και κοινωνία
Αριστοκράτες και μοναχοί: μια ιδιαίτερη σχέση
Ζωντανοί και νεκροί
Το μεσαιωνικό επέκεινα, η σωτηρία και οι επίγειοι συσχετισμοί
Αποκλεισμός και ένταξη: αιρέσεις και νέα τάγματα
Τα νέα τάγματα: οι Κιστερσιανοί

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ (13ος14ος αιώνας)

1. ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Η φορολογική επιβάρυνση
Οι οικονομικές στρατηγικές των αγροτικών οικογενειών
Η κρίση: κοινωνικοί συσχετισμοί
Οι απαρχές μετάλλαξης του κοινωνικού δεσμού: ο εκχρηματισμός των συναλλαγών, οδανεισμός και η υπερχρέωση των αγροτών .

2. ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ
Οι μεσαιωνικές πόλεις
Οι κανόνες συναλλαγής και τα αστικά επαγγέλματα
Ύπαιθρος και πόλη
Οι τυπικοί κανόνες και η εξέλιξή τους
Στα όρια της αστικής οργάνωσης

3. Η ΝΕΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΙΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ
Οι αντιφάσεις
Νέες μορφές θρησκευτικότητας
Τα επαιτικά τάγματα
Οι πόλεις, το χρήμα και οι Επαίτες
Το κήρυγμα και τα exempla
Η εξομολόγηση
Το Καθαρτήριο
Οι θεολόγοι, ο σχολαστικισμός και ο τοκογλύφος
Επανεφεύρεση του Θεού
Αριθμητική και επέκεινα
Η διαθήκη
Ο θρίαμβος των Επαιτών

4. Ο ΝΕΟΣ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
Τα νοσοκομεία-πτωχοκομεία
Οι αδελφότητες
Οι «Γενικές Ελεημοσύνες»
Η φτώχεια στις πόλεις μετά τον 13ο αιώνα
Άλλες μορφές ελεημοσύνης
Το «μυστικό» της ελεημοσύνης: suffragium και caritas

5. ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ
Η συγκυρία του 1300
H ανάδυση κεντρικών «κρατών», η φορολόγηση, ο πόλεμος
Η σχολή της εμπορευματοποίησης
Οι σιτοδείες
Κρίση και μορφές στήριξης στην ύπαιθρο
Οι τρόποι δανεισμού και η εξέλιξή τους σε περίοδο κρίσης
Συμβολαιογράφοι και δικαστήρια
Ο άτυπος δανεισμός και η εξέλιξή του
Τα συστήματα στήριξης και η εξέλιξή τους
Οι διαφοροποιήσεις των αγροτών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Η ΜΑΥΡΗ ΠΑΝΩΛΗ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Γενικά δεδομένα
Κύριες αντιλήψεις του μεσαιωνικού κόσμου γύρω από την πανώλη
Κοινωνικές διακρίσεις της πανώλης

2. Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δημογραφία
Οικονομία
Πολιτική
Η εμπειρία της πανώλης και η επίδρασή της σε νοοτροπίες και συμπεριφορές
Διαθήκες και νεκρικές ιεροτελεστίες
Οι αδελφότητες
Η εξέλιξη των επαιτικών ταγμάτων
Οι πόλεις και η αστική θρησκεία
Η εκκοσμίκευση της ελεημοσύνης
Η εξέλιξη των νοσοκομείων
«Δημόσια υγεία»
Η «δημόσια τάξη» και η επαιτεία

3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα διατάγματα, οι νόμοι για τους φτωχούς και οι αντιλήψεις της εργασίας
Η παραγωγική εργασία και η οργάνωσή της τον Μεσαίωνα: υπερειδίκευση και
πολυαπασχόληση
Η πολυαπασχόληση στην ύπαιθρο
Η πολυαπασχόληση στις πόλεις
Οι εξεγέρσεις
Η πολυαπασχόληση των φτωχότερων
Η ποινικοποίηση της φτώχειας
«Μισθωτοί» και μεροκαματιάρηδες στις πόλεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία
Ευρετήριο

 

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΒΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ

14,00

eBook
SHARE