ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης. Επιμέλεια: Ιουλία Σμόνου, Μανώλης Στρατάκης
Μετάφραση:
Σέρκος Χαρουτουνιάν
Βασιλική Σαρλή
Χαράλαμπος Κατερινόπουλος
Αλέξανδρος Ζωγράφος
Αναστασία Δέτση
Αναστασία Βροντελή
Γεώργιος Βαρβούνης
Θεόδωρος Πρεβεδώρος
Βασιλική Νικολαΐδου
Ηλίας Κακουλίδης
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: be5904d8-06a1-40f6-b5c8-6a6399bdeba3

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Η Οργανική χημεία του John McMurry θεωρείται παγκοσμίως το πιο αξιόπιστο και εύχρηστο εγχειρίδιο διδασκαλίας της οργανικής χημείας σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, φέρνοντας σε ουσιαστική επαφή με την οργανική χημεία τουλάχιστον 1.000.000 φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Η έκδοσή του στα ελληνικά, πριν από 20 χρόνια περίπου, γνώρισε εντυπωσιακή υποδοχή από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα – διδάσκοντες και φοιτητές. Η 9η αμερικανική έκδοση, μετάφραση της οποίας είναι η 2η ελληνική, διατηρεί αναλλοίωτες τις αρετές των προηγούμενων εκδόσεων: σφαιρική κάλυψη των θεμάτων, σαφήνεια, επιστημονική εγκυρότητα και το φημισμένο στυλ γραφής του ίδιου του McMurry. Ωστόσο, η νέα έκδοση είναι ακόμα καλύτερη. Έχει πολύ περισσότερα προβλήματα και ασκήσεις, καινοτόμους μηχανισμούς ανασκόπησης και ελέγχου εμπέδωσης της ύλης, ενώ είναι πλήρως ενημερωμένη σε πεδία αιχμής όπως η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Η Οργανική χημεία του McMurry παραμένει –και στην τελευταία έκδοσή της– το πρότυπο με το οποίο καλούνται να «αναμετρηθούν» όλα τα άλλα συγγράμματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

Επιστημονική επιμέλεια
Ιουλία Σμόνου
Μανώλης Στρατάκης
Α' έκδοση
2017
Τρέχουσα έκδοση
10/
2020
ISBN
978-960-524-491-0
Κωδικός στον Εύδοξο
68370521
Τιμή καταλόγου
110,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
1296 σελ.
21x
28 εκ.
σκληρόδετο
τετράχρωμο
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο John E. McMurry είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, μέλος της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης και Εταίρος του Ιδρύματος Alfred P. Sloan. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας,  Alexander von Humboldt, και Max Planck για την έρευνα), ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Επινόησε την περίφημη αντίδραση McMurry, που χρησιμοποιείται ευρέως για την εργαστηριακή παρασκευή οργανικών μορίων και φαρμάκων.

Περιεχόμενα

Κεφ. 1 Δομή και δεσμοί
Κεφ. 2 Πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί. Οξέα και βάσεις
Κεφ. 3 Οργανικές ενώσεις: τα αλκάνια και η στερεοχημεία τους
Κεφ. 4 Οργανικές ενώσεις: τα κυκλοαλκάνια και η στερεοχημεία τους
Κεφ. 5 Στερεοχημεία στα τετραεδρικά κέντρα
Κεφ. 6 Επισκόπηση των οργανικών αντιδράσεων
Κεφ. 7 Αλκένια: δομή και δραστικότητα
Κεφ. 8 Αλκένια: αντιδράσεις και σύνθεση
Κεφ. 9 Αλκύνια: μια εισαγωγή στην οργανική σύνθεση
Κεφ. 10 Οργανοαλογονίδια
Κεφ. 11 Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων: πυρηνόφιλες υποκαταστάσεις και αποσπάσεις
Κεφ. 12 Προσδιορισμός της δομής: φασματομετρία μαζών και φασματοσκοπία υπερύθρου
Κεφ. 13 Προσδιορισμός της δομής: φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
Κεφ. 14 Συζυγιακές ενώσειςκαι φασματοσκοπία υπεριώδους
Κεφ. 15 Βενζόλιο και αρωματικότητα
Κεφ. 16 Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση
Κεφ. 17 Αλκοόλες και φαινόλες
Κεφ. 18 Αιθέρες και εποξείδια, θειόλες και σουλφίδια
Κεφ. 19 Αλδεΰδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης
Κεφ. 20 Καρβοξυλικά οξέα και νιτρίλια
Κεφ. 21 Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων: αντιδράσεις πυρηνόφιληςακυλο υποκατάστασης
Κεφ. 22 Αντιδράσεις α-υποκατάστασης καρβονυλίου
Κεφ. 23 Αντιδράσεις καρβονυλικής συμπύκνωσης
Κεφ. 24 Αμίνες και ετεροκυκλικές αμίνες
Κεφ. 25 Βιομόρια: υδατάνθρακες
Κεφ. 26 Βιομόρια: αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες
Κεφ. 27 Βιομόρια: λιπίδια
Κεφ. 28 Βιομόρια: νουκλεϊκά οξέα
Κεφ. 29 Η οργανική χημεία των μεταβολικών διεργασιών
Κεφ. 30 Τροχιακά και οργανική χημεία: περικυκλικές αντιδράσεις
Κεφ. 31 Συνθετικά πολυμερή

 

Περισσότερα

Συμπληρωματικό υλικό

Για πιο εύκολη χρήση από διδάσκοντες και φοιτητές, μπορείτε να βρείτε αναρτημένες τις οι Ασκήσεις και τις απαντήσεις του βιβλίου.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τα Slides των εικόνων της ελληνικής έκδοσης σε PowerPoint που θα βοηθήσουν στη διδασκαλία του μαθήματος (ανά κεφάλαιο).

Σχετικά βιβλία

SHARE