ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (7η έκδοση)
Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: dbb74dbe-4a6d-4389-92ca-8b7e97ab6a31

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις σημαντικότερες συμβολές στον διάλογο του πολιτικού ουμανισμού και του ατομικιστικού φιλελευθερισμού, των δύο ρευμάτων που διαμόρφωσαν τη νεότερη πολιτική σκέψη, τις στοχαστικές και συστηματικές αναζητήσεις γύρω από τη συνύπαρξη των ανθρώπων σε οργανωμένα σύνολα οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τη μετά τον Μεσαίωνα εποχή. Στόχος της ανάλυσης είναι η αποκατάσταση της ιστορικότητας καθεμιάς από τις συμβολές αυτές, ώστε να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις και οι επιδιώξεις, πολιτικές και ηθικές, των στοχαστών που σχολιάζονται, ως προς τη διατύπωση των πολιτικών τους επιχειρημάτων. Μόνον έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτός ο χαρακτήρας της συμβολικής έκφρασης που υιοθετούν οι στοχαστές, για να επικοινωνήσουν με τον πολιτισμικό τους περίγυρο, και να αποκρυπτογραφηθεί το μήνυμά τους με τα δικά τους και όχι τα δικά μας συμφραζόμενα, που συχνά μας παρασύρουν σε παρανοήσεις. Ως κλειδί της ιστορικής αποκατάστασης του νοήματος της πολιτικής σκέψης επιλέχθηκε η βιογραφική μέθοδος, η οποία επιτρέπει την ένταξη των συγγραφέων και των έργων στο ιστορικό τους πλαίσιο, αποκαλύπτοντας έτσι τις πολιτικές συγκυρίες που διαμόρφωσαν τις προθέσεις της επιχειρηματολογίας τους. Με αυτή τη μέθοδο παρουσιάζονται η πνευματική φυσιογνωμία και οι πολιτικές ιδέες των Μακιαβέλλι, Χομπς, Λοκ, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Μπερκ, Μπένθαμ, Μιλλ και Τοκβίλλ. Η παρουσίαση των ιδεών τους πλαισιώνεται από εκτενείς βιβλιογραφικές συναγωγές πηγών και βοηθημάτων, που καθιστούν το βιβλίο εργαλείο για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση.

Για την παρούσα, έβδομη έκδοση του βιβλίου, αναθεωρήθηκε και εμπλουτίστηκε σε πολλά σημεία ολόκληρο το κείμενο και ενημερώθηκε για άλλη μια φορά με ουσιαστικό τρόπο η βιβλιογραφία, ώστε να φτάσει στα χέρια του αναγνώστη μια έκδοση συμπληρωμένη με τις τελευταίες προσκτήσεις της έρευνας στα κεφάλαια της πολιτικής θεωρίας που παρουσιάζονται στις σελίδες της.

Α' έκδοση
12/
2020
ISBN
978-960-524-593-1
Κωδικός στον Εύδοξο
94644514
Τιμή καταλόγου
12,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
216 σελ.
14x
21 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1980 έως το 2016, αρχικά στην ενιαία Νομική Σχολή και εν συνεχεία ως Αναπληρωτής καθηγητής (1983) και Καθηγητής (1987) της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1980 διευθύνει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ενώ διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2000-2011). Υπήρξε Επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Μπράνταϊς (ΗΠΑ), Visiting Fellow στα Πανεπιστήμια Καίμπριτζ και Οξφόρδης, Επισκέπτης Διευθυντής Σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι, Fernand Braudel Senior Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και Επισκέπτης καθηγητής στο Κέντρο Μελετών της Ιταλικής Αναγέννησης Villa I Tatti του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στη Φλωρεντία. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004 και συγγραφέας ή επιμελητής άνω των πενήντα αυτοτελών εκδόσεων και των διακοσίων εβδομήντα άρθρων και βιβλιοκρισιών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, βιβλία του έχουν εκδοθεί στα γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά και τουρκικά. Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας (2015), το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου – Στέφανου Πνευματικού» (2016) και το Αριστείον των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών (2018). Από το 2020 είναι Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Εξωτερικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Κυριότερα έργα του στα ελληνικά: Νεοελληνικός Δια­φωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996· Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 22004· Κυπριακή λογιοσύνη, 1571­1878. Προσωπογραφική θεώρηση, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2002· Πολιτική Επιστήμη. Οι πε­ριπέτειες μιας ιδέας, Αθήνα: Πόλις, 2013· Νεότερη Πο­λιτική Θεωρία. Θεωρίες της ελευθερίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 62016· Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 72020· Θρησκεία και πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεω­τερικότητας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, 2021· Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία. Από την πολιτική σκέψη στην πολιτική πράξη, Αθήνα: Εκδό-σεις Καλλιγράφος, 22022.

Εκδόσεις πηγών πολιτικής θεωρίας: Pήγα Bελεστινλή, Άπα­ντα τα σωζόμενα, τ. A΄-E΄ (γενική επιμέλεια), Aθήνα: Bουλή των Eλλήνων, 2000-2002· John Locke, Δεύτερη πραγμα­τεία περί κυβερνήσεως (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 32018· Alexis de Tocqueville, Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανά­σταση (προλεγόμενα), Αθήνα: Πόλις, 2012· Αδαμάντιος Κοραής. Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελ­λάδος, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2018.

 

Videos

Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | PRINCIPIA ETHICA (GEORGE EDWARD MOORE)
05/09/2023
Εκδήλωση: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Γύρω από τη γένεση της Κρητικής Λογοτεχνίας της Ακμής | Ιστορικό Mουσείο Κρήτης
20/12/2022
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ | Αρετές της αυθεντικότητας | Συζήτηση με τον ομότιμο καθηγητή Παύλο Καλλιγά
08/12/2022

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην έβδομη έκδοση

Πρόλογος

Εισαγωγη

Προϋποθέσεις και συντελεστές της νεότερης πολιτικής σκέψης

Ο πολίτης της Φλωρεντίας

Ο Λεβιάθαν στις Βόρειες Θάλασσες

Φυσικό δίκαιο και ελευθερία

Αναγκαιότητα, νόμος και ελευθερία

Ο πολίτης της Γενεύης

Οι κίνδυνοι της επανάστασης και ο Έντμουντ Μπερκ

Ο Τζέρεμυ Μπένθαμ και η ηδονή της δημοκρατίας

Ατομικότητα και δημοκρατία

Ο φόβος της δημοκρατίας και ο Αλεξίς ντε Τοκβίλλ

 Βιβλιογραφία

 Η κριτική των προηγούμενων εκδόσεων

 Ευρετήριο

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

No data was found