ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Δομισμός, μετα-δομισμός, δομοποίηση, επικοινωνιακή δράση, προοπτικές εξέλιξης της κοιν. θεωρίας
Μετάφραση:
Γιώργος Μπαρουκτσής
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Η Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία έχει ως στόχο να καλύψει σημαντικά κενά στον χώρο της ελληνικής κοινωνιολογικής βιβλιογραφίας. Στο έργο περιλαμβάνονται ορισμένες από τις σημαντικότερες επισκοπήσεις και κριτικές αναλύσεις των θεωρητικών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του 1950 και μετά. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει κείμενα για τον δομισμό/δομο-μαρξισμό, τον μετα-δομισμό, τη θεωρία της δομοποίησης, τη θεωρία της επικοινωνιακής δράσης και τις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις. Επικεντρώνεται στις θεωρητικές κοινωνιολογικές προοπτικές που επιχειρούν να υπερβούν τον δυαδισμό άτομο/κοινωνία καθώς και τη συμβατική προβληματική τού αν τα άτομα είναι δημιουργοί της κοινωνίας ή το αντίθετο. Στα κεφάλαια 1, 2, και 3 επιχειρείται μια κριτική παρουσίαση της δομικής θεωρίας του Levi-Srauss και της δομο-μαρξιστικής θεωρίας του Althusser, με έμφαση στην "αποκέντρωση του υποκειμένου" από την ανάλυση. Στα κεφάλαια 4 και 5 εξετάζεται η μεταδομική προσέγγιση του Foucault, η οποία ακολουθεί την παράδοση της αποκέντρωσης του υποκειμένου, καθώς η διάκριση άτομο/κοινωνία αντικαθίσταται από μια σκοπιά που εστιάζεται στο επίπεδο των κοινωνικών πρακτικών μέσα από τις οποίες συγκροτείται η υποκειμενικότητα. Το κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τη θεωρία της δομοποίησης του Giddens ως εναλλακτική προσπάθεια υπέρβασης των δυιστικών αντιλήψεων στην κοινωνιολογική θεωρία μέσα από τη σκοπιά ότι δράση και δομή συγκροτούνται αμοιβαίως. Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική κριτική παρουσίαση της Σχολής της Φρανκφούρτης, ενώ το κεφάλαιο 8 συνοψίζει ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις του Giddens πάνω στο έργο του Habermas (ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο ο Habermas, μέσα από τις έννοιες του βιόκοσμου και του συστήματος, επαναδιατυπώνει τον κοινωνιολογικό δυαδισμό, δράση/δομή). Τέλος, στο κεφάλαιο 9 ο Νίκος Μουζέλης επιχειρεί μια κριτική ανάλυση των αδιεξόδων τα οποία αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία (με έμφαση στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις).

Επιστημονική επιμέλεια
Πετμεζίδου Μαρία
Α' έκδοση
1998
Τρέχουσα έκδοση
3/
2009
ISBN
978-960-524-005-9
Κωδικός στον Εύδοξο
1213
Τιμή καταλόγου
24,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
392 σελ.
17x
24 εκ.

Συγγραφέας

Η Μαρία Πετμεζίδου είναι ομότιμη καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Miriam Glucksmann
, H προσέγγιση της διαρθρωτικής και δομικής θεωρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Miriam Glucksmann
, Claude Levi-Strauss

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Miriam Glucksmann
, Louis Althusser

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Barry Smart
, Michel Foucault: κύρια θέματα και ζητήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Barry Smart
, Michel Foucault: υποκείμενα εξουσίας, αντικείμενα γνώσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ian Craib
, H θεωρία της δομοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Axel Honneth
, Kριτική θεωρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Anthony Giddens
, Λογική χωρίς επανάσταση; H θεωρία της επικοινωνιακής δράσης του Habermas

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Nίκος Mουζέλης
, H φτώχεια της κοινωνιολογικής θεωρίας

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

SHARE