ΣΥΝΑΣΟΣ
Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

H Συνασός, όπως εξάλλου οι περισσότερες ελληνορθόδοξες τοπικές κοινωνίες της Mικράς Aσίας, δεν είχε ιστορία αλλά μόνον “ήθη και έθιμα”. O συγγραφέας βασίζεται στα σημαντικά κοινοτικά αρχεία της Συνασού, στα οθωμανικά κρατικά αρχεία, στον Τύπο της Kωνσταντινούπολης και σε πολυάριθμα ιδιωτικά αρχεία για να ξεδιπλώσει στις σελίδες του βιβλίου τη ζωή και τη δράση των κατοίκων μιας ελληνόφωνης κοινότητας που οι παλαιότερες μνείες που την αφορούν ανάγονται στον 13ο αιώνα. H ιστορία της Συνασού από τον 18ο αιώνα, οπότε και πληθαίνουν τα στοιχεία για αυτήν, συνδυάζει το τοπικό με την κλίμακα της Αυτοκρατορίας, την αγροτική παραγωγή με τις συντεχνίες της Πόλης, την οθωμανική πραγματικότητα με την απήχηση του ελληνικού εθνικισμού.
Tο φυσικό περιβάλλον, οι έμφυλες σχέσεις, η κληρονομική διαδοχή, η φορολογία ήταν οι παράγοντες που συνέτειναν στη σταθερότητα της τοπικής κοινωνίας, με τη δημογεροντία να φροντίζει για τη διαιώνιση των ισορροπιών και την αναπαραγωγή του συστήματος. Oι οικονομικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα οι αστικές στην Πόλη, μαζί με την εκπαίδευση, ήταν οι παράγοντες που έφερναν την κίνηση στην τοπική κοινωνία. Mια κίνηση που διαβάζεται στην ίδια την εξέλιξη του τοπίου και της  εγχώριας αρχιτεκτονικής, στη μετανάστευση και τους ιδεολογικούς αναπροσανατολισμούς των κατοίκων.
Tο βιβλίο προτείνει απαντήσεις και επισημαίνει τα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά στο ζήτημα των  σχέσεων ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες της Mικράς Aσίας και τους μεγάλους σχηματισμούς στην Oθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και σε εκείνο των ανταγωνιστικών εθνοποιητικών διαδικασιών στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Στο τελικό κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία κοινωνικής ενσωμάτωσης των Συνασιτών προσφύγων μετά την Aνταλλαγή του 1924 και αναλύεται η διαδικασία ενσωμάτωσης του παρελθόντος τους στο κυρίαρχο σχήμα της ελληνικής ιστορίας μέσω μιας λαογραφικής προσέγγισης εκτός τόπου και χρόνου.

Α' έκδοση
2005
Τρέχουσα έκδοση
6/
2005
ISBN
978-960-524-196-4
Κωδικός στον Εύδοξο
1098
Τιμή καταλόγου
28,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
492 σελ.
17x
24 εκ.

Συγγραφέας

Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ είναι ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ. Διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών σπουδών κατά την περίοδο 2009–2016. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, στην ιστορία της ιστοριογραφίας και στην ιστορία της τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ο χώρος
Κεφάλαιο 2: Ο έλεγχος των γυναικών
Κεφάλαιο 3: Φυσικός και βασιλικός νόμος. Η κληρονομική διαδοχή
Κεφάλαιο 4: Η δημογεροντία
Κεφάλαιο 5: Φόροι και εξουσία
Κεφάλαιο 6: Η οικονομία
Κεφάλαιο 7: Σχολείο και πατρίδα
Κεφάλαιο 8: Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία

Επίλογος: Η αναζήτηση της χαμένης κοινότητας

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΖΕΕΒ ΣΤΕΡΝΧΕΛ (ZEEV STERNHELL)
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Μεταξύ εθνικισμού και σοσιαλισμού

14,00

eBook
SHARE