ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αναλυτικός οδηγός εφαρμογής των ψυχιατρικών θεωρήσεων βάσει Ιστορίας της ζωής, Διαστάσεων, Συμπεριφοράς και Νόσου
Μετάφραση:
Έρση Μπομπολέση
Ευγενία Βασιλοπούλου
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Σε μια πρώτη ανάγνωση, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμ­βάνει ατομικά ιστορικά ασθενών, δηλαδή ιστορίες ανθρώπων με ποικίλα ψυχικά προβλήματα, οι οποίοι έλαβαν βοήθεια από ειδικούς ψυχιάτρους. Τούτες οι αναφορές έχουν βέβαια από μόνες τους ενδιαφέρον, η σημα­σία τους ωστόσο έγκειται στο γεγονός ότι διαφωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενεργούν και να σκέπτονται οι σύγχρονοι ψυχίατροι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του λειτουργήματός τους.

Όλα αυτά τα ατομικά ιστορικά αναδεικνύουν δύο κεντρικές ιδέες, οι οποίες συνδέονται με μία συνεκτική κλινική πρακτική. Πρώτον, παρου­σιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι ψυχίατροι να επιλέγουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για ένα άτομο στο πλαίσιο της ζωής του, προκειμένου να εκτιμήσουν «εκ των έσω» την ανθρώπινη ψυχική οδύ­νη. Και δεύτερον, αναπτύσσουν ένα πλαίσιο συλλογισμών σχετικά με τη φύση των ψυχιατρικών διαταραχών, το οποίο καθιστά τις κλινικές εκδηλώσεις τους κατανοητές, αλλά και τις βέλτιστες θεραπείες τους ευ­διάκριτες.

Πατώντας επάνω στο στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο που πρόσφεραν με το κλασικό σύγγραμμά τους The Perspectives of Psychiatry οι διακεκρι­μένοι ψυχίατροι Paul R. McHugh και Phillip R. Slavney —δάσκαλοι και πνευματικοί καθοδηγητές των συγγραφέων του ανά χείρας βιβλίου—, η Chisolm και ο Λυκέτσος προτρέπουν μέσα από αυτό τον πρακτικό οδη­γό τους ψυχιάτρους να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές διαταραχές όχι ως απλές ακολουθίες αιτιακά αναγνωρίσιμων σημείων και συμπτωμάτων, αλλά ως επί το έργον κατανοητές εκφράσεις ποικίλων βιοψυχοκοινωνικών διεργασιών —νόσων, ιδιοσυγκρασιών, κινήτρων και αναμετρή­σεων ζωής—, που εκδηλώνονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά στην ανθρώπινη ψυχική σφαίρα.

Η αξιοποίηση λοιπόν των ψυχιατρικών θεωρήσεων βάσει Ιστορίας της ζωής, Διαστάσεων, Συμπεριφοράς και Νόσου επιτρέπει στους συγγρα­φείς, μέσω της περιγραφής περιστατικών ολοένα και πιο σύνθετων, την αξιολόγηση ασθενών με συμπτώματα διπολικής διαταραχής, ψύχωσης, αυτοκτονικού ιδεασμού, κατάθλιψης, διατροφικών και άλλων διαταρα­χών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας εύστοχης διαγνωστικής συλ­λογιστικής και ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού σχεδιασμού.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στον Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

Επιστημονική επιμέλεια
Αντώνιος Μ. Πολίτης
Τίτλος πρωτοτύπου
Systematic Psychiatric Evaluation. A Step-by-Step Guide to Applying The Perspectives of Psychiatry
Α' έκδοση
7/
2023
ISBN
978-960-524-951-9
Κωδικός στον Εύδοξο
122078378
Τιμή καταλόγου
23,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
296 σελ.
17x
24 εκ.
Σχεδίαση εξωφύλλου
Ιάκωβος Ουρανός
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Κωνσταντίνος Γ. Λυκέτσος είναι καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπε­ριφοράς στην Ιατρική Σχο­λή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά σπούδασε στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο North­western και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington στο St. Louis. Έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα ακαδημαϊκά προγράμματα νευροψυχιατρικής στις ΗΠΑ, που ει­δικεύεται στην άνοια και τον εγκεφαλικό τραυματι­σμό. Εξαιρετικά δραστήριος ερευνητικά και κλινικά, θεωρείται κορυφαίος σε διεθνές επίπεδο σε θέματα γηριατρικής και άνοιας που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 400 ερευ­νητικά άρθρα και άλλα επιστημονικά κείμενα, καθώς και πέντε βιβλία. Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του (σε συνερ­γασία με τον Peter V. Rabins, και τη βοήθεια της Cynthia D. Steele) Πρακτική φροντίδα για την άνοια (2022· Practical Dementia Care, 2016). Το 2019 ανα­κηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η Margaret S. Chisolm είναι καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πα­νεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 100 ερευνητικά άρθρα και κεφά­λαια επιστημονικών βιβλίων με θέμα τη χρήση ουσι­ών κατά την εγκυμοσύνη και άλλες ψυχιατρικές δι­αταραχές. Έχει επίσης γράψει το βιβλίο From Survive to Thrive: Living Your Best Life with Mental Illness (2021· «Από την επιβίωση στο ευ ζην: Διάγοντας τα καλύτερά σας χρόνια με διανοητική ασθένεια»).

 

Videos

Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΥΚΕΤΣΟΣ | Καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπε­ριφοράς, Johns Hopkins
19/03/2024
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΛΛΑ | Κυνηγοί φαρμάκων | Συζήτηση με τον Αχιλλέα Γραβάνη
11/06/2022
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΦΥΛΟΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | Συνέντευξη με την Κορίνα Φαρμακόρη, δημοσιογράφο
25/04/2023
Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο, 14-20 Μαρτίου 2022
11/03/2022

Περιεχόμενα

Προοίμιο
Πρόλογος 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Οι έννοιες πίσω από την προσέγγιση

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2. Ψυχιατρική αξιολόγηση

Κεφάλαιο 3. Θεώρηση βάσει ιστορίας της ζωής

Κεφάλαιο 4. Θεώρηση βάσει διαστάσεων

Κεφάλαιο 5. Θεώρηση βάσει συμπεριφοράς

Κεφάλαιο 6. Θεώρηση βάσει νόσου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η προσέγγιση στην πράξη

Εισαγωγή

Περιστατικό 1. Διπολική διαταραχή: Διατήρηση της ατομικότητας ενώπιον μιας νόσου

Περιστατικό 2. Ένας νεαρός άνδρας με ψύχωση: Ο ρόλος της ιστορίας της ζωής και της συμπεριφοράς στη νόσο

Περιστατικό 3. Μια μητέρα που έλαβε υπερβολική δόση: Ιστορία της ζωής και διάσταση

Περιστατικό 4. Ένας άνδρας με κατάθλιψη εν μέσω πολλών στρεσογόνων παραγόντων: Ιστορία της ζωής ή νόσος;

Περιστατικό 5. Μια κυριαρχική μητέρα με προβλήματα μνήμης και συμπεριφοράς: Διαχείριση διαγνωστικών διλημμάτων

Περιστατικό 6. Μια διευθύντρια που ανησυχεί για την υγεία της: Διάσταση ή νόσος;

Περιστατικό 7. Μια νεαρή γυναίκα που φοβάται μην παχύνει: Μια διαταραχή στη διατροφική συμπεριφορά

Περιστατικό 8. Ένας δικηγόρος που ψεύδεται και αυτοτραυματίζεται: Σύνθεση ενός περίπλοκου περιστατικού

Περιστατικό 9. Ένα περιστατικό πένθους: Γιατί έχει σημασία η ψυχοθεραπεία

Σύνοψη

Παράρτημα Α. Ψυχιατρική αξιολόγηση
Παράρτημα Β. Εξέταση της Νοητικής Κατάστασης

Βιβλιογραφικές παραπομπές
Ευρετήριο

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία