ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Βασικές αρχές, θεωρητικές προσεγγίσεις και φαινόμενα
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: -NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: aec97910-c9d0-494a-8c20-0532689b23a8

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Γίντιν, Επένα, Κούρτοπ, Λέτι, Νγκανάσαν, Ρότοκας, Σιριόνο… Αυτές είναι μόνο λίγες από τις 7.000 γλώσσες που μιλιούνται αυτή τη στιγμή ανά την υφήλιο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι γλώσσες αυτές είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό. Αποτελούν, όμως, μαζί με τις πιο γνώριμες σ’ εμάς Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, αλλά και τη μητρική μας Ελληνική, το «υλικό» για τη μελέτη του γλωσσολογικού κλάδου της Τυπολογίας, ο οποίος ασχολείται με τη συλλογή δεδομένων από πλήθος γλωσσών, τη σύγκριση και την κατηγοριοποίησή τους με βάση τα δομικά τους χαρακτηριστικά, αποσκοπώντας στην ανεύρεση κοινών σχημάτων.

Το παρόν έργο είναι το πρώτο ελληνόγλωσσο εγχειρίδιο αφιερωμένο στον κλάδο της Τυπολογίας. Αρχικά το εγχειρίδιο επιδιώκει να εισαγάγει τον αναγνώστη στις αρχές, τις μεθόδους, τις θεωρητικές σχολές και τα ερευνητικά εργαλεία της τυπολογικής μελέτης. Στη συνέχεια διερευνά ενδιαφέροντα φαινόμενα σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα (μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία, σημασιολογία) περιγράφοντας και αναλύοντας πλήθος εμπειρικών δεδομένων σε μεγάλο εύρος γλωσσών. Κατόπιν επιχειρεί μια συνοπτική επισκόπηση της Ελληνικής από τυπολογική σκοπιά και καταλήγει με μια σύντομη εξερεύνηση της διάδρασης της Τυπολογίας με άλλους γλωσσολογικούς κλάδους (π.χ. Ψυχογλωσσολογία), αλλά και διαφορετικές επιστήμες όπως η Γενετική.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι κάτι παραπάνω από ένα τυπικό εγχειρίδιο. Μολονότι απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές και ειδικούς στη γλωσσολογία —καθώς η πλήρης κατανόησή του απαιτεί κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις—, στο αναγνωστικό του κοινό συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους που αγαπούν και ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, που εκτιμούν τη γλωσσική ποικιλομορφία και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτή, που θέλουν να κατανοήσουν γιατί όλες οι γλώσσες είναι ισάξιες μεταξύ τους και εντέλει εξίσου άξιες μελέτης.

Α' έκδοση
3/
2021
ISBN
978-960-524-605-1
Κωδικός στον Εύδοξο
102070376
Τιμή καταλόγου
25,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
336 σελ.
21x
28 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Η Νίνα Τοπιντζή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωνολογίας του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος ΜΑ και PhD στη Γλωσσολογία από το University College London. Αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής της διατριβής εκδόθηκε το 2010 με τον τίτλο Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour από το Cambridge University Press. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού (UCL, Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Κατά το 2011 υπήρξε επισκέπτρια επιστήμονας στο ΜΙΤ, το 2011-2012 ήταν Alexander von Humboldt Fellow στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, ενώ στο διάστημα 2012-2014 διετέλεσε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Διδάσκει μαθήματα Φωνολογίας, Φωνητικής, Τυπολογίας και η έρευνά της επικεντρώνεται στους τομείς της Φωνολογίας (συλλαβή, τονισμός, διπλά σύμφωνα, μετρική δομή στη γλώσσα και την ποίηση, τεμαχιακή Φωνολογία), καθώς και των διεπαφών Φωνητικής–Φωνολογίας και Φωνολογίας–Μορφολογίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (Natural Language & Linguistic Theory, Phonology, Glossa, Journal of Greek Linguistics), συλλογικούς τόμους (π.χ. The Blackwell Companion to Phonology) και πρακτικά συνεδρίων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Βραζιλία, Γερμανία).

Videos

Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από τον Αλ. Πάλλη
20/04/2022
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ANDREI POP | Δάσος συμβόλων | Τέχνη, επιστήμη και αλήθεια στον μακρό 19ο αιώνα
02/12/2022
MICHEL DE MONTAIGNE | Δοκίμια (Βιβλία Α', Β', Γ' σε κασετίνα) Μετάφραση: Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής
21/12/2023

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Κατάλογος συντμήσεων

ΜΕΡΟΣ Α´. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή: Ορισμοί, προσεγγίσεις, ιστορία

1.1  Τι είναι Τυπολογία

1.2  Λειτουργική και φορμαλιστική προσέγγιση

1.3  Μια πολύ συνοπτική ιστορία της Τυπολογίας

1.4  Σύνοψη

Κεφάλαιο 2. Μεταγλώσσα στην Τυπολογία, γλώσσες και οικογένειες

2.1  Καταγραφή και παρουσίαση δεδομένων

2.2  Οικογένειες γλωσσών και συμβάσεις ονοματοδοσίας

2.3  Η συγκριτική μέθοδος

2.4  Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και γλώσσες της Ευρώπης

Κεφάλαιο 3. Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογία

3.1  Τυπολογία στην πράξη: Πηγές

3.2  Τυπολογία στην πράξη: Βάσεις δεδομένων

3.3  Δείγματα γλωσσών και μεθοδολογικά ζητήματα

3.4  Γλωσσικά καθολικά

ΜΕΡΟΣ Β´. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Κεφάλαιο 4. Θέματα Μορφολογικής Τυπολογίας

4.1  Βασικές μορφολογικές έννοιες

4.2  Κατηγοριοποίηση γλωσσών ως προς τη σχέση μορφημάτων και λέξεων

4.3  Προσφυματοποίηση

4.4  Αναδιπλασιασμός

4.5  Συγκρητισμός

Κεφάλαιο 5. Θέματα Συντακτικής Τυπολογίας

5.1  Σειρά όρων

5.2  Γραμματική διάταξη

5.3  Συντακτική Εργαστικότητα

Κεφάλαιο 6. Θέματα Φωνολογικής Τυπολογίας

6.1  Κατάλογοι φθόγγων

6.2  Συλλαβική Τυπολογία

6.3  Τονικά συστήματα

6.4  Μελικά συστήματα

Κεφάλαιο 7. Θέματα Σημασιολογικής Τυπολογίας

7.1  Λεξική Σημασιολογία

7.2  Σημασιολογία στο όνομα: γένος, ταξινομητές, (α)οριστικότητα

7.3  Σημασιολογία στην πρόταση: Τεκμηριωτικότητα

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ

Κεφάλαιο 8. Η Ελληνική τυπολογικά

8.1  Μορφολογία

8.2  Σύνταξη

8.3  Φωνολογία

8.4  Σημασιολογία

Κεφάλαιο9. Τυπολογία: Σύγχρονοι διάλογοι και προοπτικές

9.1  Τι είναι τελικά γλωσσικό καθολικό;

9.2  Αξιολογώντας τις γλώσσες (;)

9.3  Τυπολογία και διεπιστημονικότητα

Παράρτημα Ι: Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο

Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος γλωσσών

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο γλωσσών

 

 

 

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία