Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο

10 Τίτλοι
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ
Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 336 π.Χ. – 138 μ.Χ.

21,00

eBook
MATTHEW JOHNSON
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Μια εισαγωγή

11,20

eBook
JAN ASSMANN
Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
Γραφή, ανάμνηση και πολιτική ταυτότητα στους πρώιμους ανώτερους πολιτισμούς

17,50

LUCA GIULIANI
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

11,20

eBook
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΘΕΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;
Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού (with an extensive english summary)

17,50

eBook
GRAF FRITZ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

15,40

ΛΟΥΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΕΙΔΕΤΟ ΠΑΝ ΤΕΜΕΝΟΣ
Οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο

15,40

eBook
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

11,20

eBook
OLIVER RACKHAM, JENNIFER MOODY
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

21,00

GRAF FRITZ
Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Πλησιάζοντας τους θεούς και βλάπτοντας τους ανθρώπους

17,50

eBook