ΑΝΘΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ

Η Ανθή είναι φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) και εργάζεται ως Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο ITE. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών επιτυχών προτάσεων και παραδοτέων για ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα, αναλαμβάνοντας το κομμάτι που αφορά στη διοίκηση διαδικασιών, στην ικανοποίηση «πελατών» συστήματος και στη διασφάλιση ποιότητας. Ασχολείται με θέματα επιχειρησιακής αριστείας και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια (Validator and Assessor) του European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model. Από τον Μάρτιο του 2018 είναι η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΙΤΕ.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ