ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (EMBL)

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (The European Molecular Biology Laboratory EMBL) είναι μια διακρατική οργάνωση που ειδικεύεται στην έρευνα στη μοριακή βιολογία.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (EMBL)
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

14,00

eBook