ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ

Ο Γεώργιος Ακρίβης είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ