ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΜΩΝΑ-DOWNS

H Γιάννα Μαμωνά-Downs είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Eκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου του Southampton, U.K. (1987). Εργάσθηκε ως μεταδιδακτορική Ερευνήτρια-Επισκέπτρια Λέκτορας στο Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh και στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Pittsburgh PA., U.S.A. (1988-1990). Ήταν Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στο Πανεπιστήμιο του Βerkeley, CA (2001-2002) και στο Arizona State University (2013-2014), στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα: Eννοιακές εικόνες των θεμελιακών εννοιών της πραγματικής ανάλυσης, η πορεία της σκέψης κατά την επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά, η δημιουργία προβλήματος (Problem Posing), καθώς και οι λεπτές διαφορές και αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ της επίλυσης προβλήματος και της απόδειξης. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς στο ερευνητικό πεδίο AMT (Advanced οςνσMathematical Thinking) στα προαναφερόμενα θέματα που εστιάζει.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ