ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ

Ο Σπύρος Τάσσης είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση (LLM) και μακρά πρακτική ενασχόληση με τα ζητήματα του Δικαίου της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Διαδικτύου και των Προσωπικών Δεδομένων. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (www.dataprotection.gr), μέλος ΔΣ του European Federation of DPOs, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δικαιοσύνη του Υπ. Δικαιοσύνης. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού ΔΙΤΕ (πρώην ΔιΜΕΕ), έχει συμμετάσχει σε συλλογικά επιστημονικά συγγράμματα για το δίκαιο της ιδιωτικότητας κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιασμούς, από το 2005, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κυβερνοασφάλεια και το δίκαιο επικοινωνιών και πληροφορικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.