ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ

Ο Σταύρος Τσακυράκης (1951-2018) διετέλεσε καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ίδαξε επίσης στα πανεπιστήµια Κολούµπια, Νέας Υόρκης και Χάρβαρντ. Την περίοδο της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση – υπήρξε γενικός γραµµατέας της οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος» και µέλος της συντονιστικής επιτροπής κατάληψης του Πολυτεχνείου. ∆ραστήριος δηµόσιος διανοούµενος επί δεκαετίες, µε τακτικές τοποθετήσεις σε ζητήµατα που απασχολούσαν τον δηµόσιο διάλογο, διατηρούσε το προσωπικό ιστολόγιο Liberal Sociability. Άλλα σηµαντικά βιβλία του: Οι καταβολές του συνταγµατικού φιλελευθερισµού στο έργο των Hobbes και Locke (Π.Ν. Σάκκουλας 1992), Θρησκεία κατά τέχνης (Πόλις 2005), «Από πού κι ως πού όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι;» (Μεταίχµιο 2018), ∆ικαιοσύνη – Η ουσία της πολιτικής (Μεταίχµιο 2019).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

14,00

eBook