ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Ο Θεόκριτος Κουρεμένος είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία για τις μαθηματικές πλευρές της φυσικής του Αριστοτέλη (Aristotle on Mathematical Infinity, Franz Steiner 1995, The proportions in Aristotle’s Phys. 7.5, Franz Steiner 2002), για την κοσμολογία τού Αριστοτέλη (Heavenly Stuff, Franz Steiner 2010), και για τα μαθηματικά και την αστρονομία στη σκέψη τού Πλάτωνα (The unity of Mathematics in Plato’s Republic, Franz Steiner 2015, Plato’s Forms, Mathematics and Astronomy, de Gruyter 2018). Έχει επίσης σχολιάσει το τρίτο βιβλίο του Περὶ οὐρανοῦ του Αριστοτέλη (Αristotle’s de Caelo Γ, Franz Steiner 2013) και τον πάπυρο του Δερβενίου (Th. Kouremenos, G. M. Parássoglou & K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus, Leo S. Olschki 2006).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ