RICHARD S. WESTFALL

Ο Richard S. Westfall  (1924–1996) ήταν Αμερικανός ακαδημαϊκός, βιογράφος και ιστορικός της επιστήμης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ