ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Μια εισαγωγή
Μετάφραση:
Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: 249b85ce-71f2-4ae5-b11d-eb49388d9136

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Δεν υπάρχει πράξη χωρίς θεωρία. Δεν υφίσταται δυνατότητα κατανόησης μιας κοινωνίας, χωρίς ένα ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο. Ακούγοντας και διαβάζοντας καθημερινά κάθε είδους αποφάν­σεις περί της κοινωνίας, συ­χνά δεν υποψιαζόμαστε ότι η θεωρητική μελέτη της δεν είναι μόνο μια «εμπειρο­τεχνική» ενασχόληση, αλλά και μια εξειδικευμένη επιστημονική δραστηριότητα. Ένα ση­μαντικό κομμάτι της θεωρίας των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών συνιστά πλέον η αρ­χαιολογική θεωρία, δηλαδή η θεωρητική μελέτη των κοινωνιών του παρελ­θόντος μέσα από τα υλι­κά τους κατάλοιπα.

Το βιβλίο είναι μια πραγματική αποκάλυψη για τον αναγνώστη. Ο εξαιρετικά ταπει­νόφρων και φαινομενικά εξειδικευμένος τίτλος του δεν προϊδεάζει για τον πλούτο και τη σημασία του περιεχομένου του. Αφενός, με αφορμή την αρχαιολογική θεωρία το βιβλίο μυεί τον αναγνώστη σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα βασικών κοινωνιολογικών και επιστημολογικών εννοιών (π.χ. θετικι­σμό, εξελικτισμό, μαρξισμό, δαρβινισμό, μεταμοντερνισμό, κλπ.). Αφετέρου, οι σύνθετες αυτές θεω­ρητικές έννοιες καθίστανται προσιτές στον καθένα μέσω της σπάνιας γλα­φυρότητας της αφήγη­σης και του ιδιαίτερου χαρίσματος του συγγραφέα. Ο Βρετανός αρ­χαιολόγος Matthew Johnson δεν είναι απλώς ένας από τους καλύτερους γνώστες της αρχαιο­λογικής και κοινωνικής θεωρίας διε­θνώς, αλλά και ένας εμπνευσμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «είμαστε όλοι θεωρητικοί», είτε το θέλουμε είτε όχι. Το βιβλίο αυτό ανοίγει τον δρόμο για να γίνουμε καλοί και καταρτισμένοι θεωρητικοί, συνειδητοποιώντας τη ση­μασία της θεωρίας, τον διαρκή διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και τη θεμελιώδη αξία του θεωρητικού πλουραλισμού και της κριτικής σκέψης.

 

Τίτλος πρωτοτύπου
Archaeological Theory. An Introduction, Second Edition.
Α' έκδοση
9/
2018
Τρέχουσα έκδοση
4/
2021
ISBN
978-960-524-526-9
Κωδικός στον Εύδοξο
77108919
Τιμή καταλόγου
16,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
450 σελ.
17x
24 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Matthew Johnson είναι Βρετανός αρχαιολόγος και καθηγητής στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν στις ΗΠΑ. Κύρια ερευνητικά του πεδία είναι η αρχαιολογική θεωρία, καθώς και η αρχαιολογία των μεσαιωνικών και νεοτέρων χρόνων (περ. 1200-1800) στη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα ανήκει η μελέτη των κάστρων, των παραδοσιακών οικιών, καθώς και η αρχαιολογία του τοπίου. Μεταξύ των πολυάριθμων επιστημονικών του συμβολών ξεχωρίζουν οι μονογραφίες English Houses 1300-1800: Vernacular Architecture, Social Life (2010), Ideas of Landscape (2006), Behind the Castle Gate: From Medieval to Renaissance (2002) και An Archaeology of Capitalism (1996).

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος του μεταφραστή
Κατάλογος εικόνων
Ευχαριστίες

Πρόλογος: Οι αντιφάσεις της θεωρίας
1     Η κοινή λογική δεν είναι αρκετή
2     Η «Νέα Αρχαιολογία»
3     Η αρχαιολογία ως επιστήμη
4     Θεωρία ενδιάμεσου φάσματος, εθνοαρχαιολογία και μελέτες υλικού πολιτισμού
5     Πολιτισμός και διαδικασία
6     Σκέψεις και ιδεολογίες
7     Μεταδιαδικαστικές και ερμηνευτικές αρχαιολογίες
8     Αρχαιολογία, φύλο και ταυτότητα
9     Αρχαιολογία και πολιτισμική εξέλιξη
10   Αρχαιολογία και δαρβινική εξέλιξη
11   Αρχαιολογία και ιστορία
12    Αρχαιολογία, πολιτική και πολιτισμός
13    Επίλογος: το μέλλον της θεωρίας

Γλωσσάριο επιλεγμένων όρων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ
Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 336 π.Χ. – 138 μ.Χ.

21,00

eBook
SHARE