Πολιτική επιστήμη

4 Τίτλοι
ZEYNEP PAMUK
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ
Η επιστήμη στη δημοκρατική κοινωνία

22,50

VICENTE ORDONEZ ROIG
ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Φιλοσοφικό σχεδίασμα

9,00

CEDRIC J. ROBINSON
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

14,00

eBook
DENIS LACORNE
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι αξίες του Διαφωτισμού και ο φανατισμός

12,60