Ναυτιλιακή Ιστορία

2 Τίτλοι
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ
Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1831) (υπό έκδοση)

ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΝΑΣΗ 1924–1975
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΙΤΕ

72,00