Χημεία

11 Τίτλοι
JOHN N. MURRELL, SYDNEY F. KETTLE, JOHN M. TEDDER
Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Μια εισαγωγή στην κβαντική χημεία

19,60

Ν. Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

18,90

PAUL T. ANASTAS, JOHN C. WARNER
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Θεωρία και Πράξη

9,80

DANIEL C. HARRIS
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΤΟΜΟΣ Α´

15,90

JOHN McMURRY
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)
(Μετάφραση της 4ης αμερικανικής έκδοσης)

33,00

PETER ATKINS, JULIO DE PAULA
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)
(μετάφραση της 9ης ξενόγλωσσης έκδοσης)

33,00

HIEMENZ PAUL C., LODGE TIMOTHY P.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

35,00

JORGE G. IBÁÑEZ, MARGARITA HERNÁNDEZ-ESPARZA, CARMEN DORIA-SERRANO, ARTURO FREGOSO-INFANTE, MONO MOHAN SINGH
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Θεμελιώδεις έννοιες

28,00

JOHN McMURRY
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης. Επιμέλεια: Ιουλία Σμόνου, Μανώλης Στρατάκης

77,00

eBook
PETER ATKINS, JULIO DE PAULA, JAMES KEELER
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
(μετάφραση της 11ης διεθνούς έκδοσης)

77,00

eBook
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α. Ν., TCHOBANOGLOUS G.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (εξαντλημένο)
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας και ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση εκροών

34,30