Κίνα - Ιστορία και πολιτισμός

1 Τίτλοι

Τα βιβλία της σειράς καλούν σε έναν εισαγωγικό διάλογο με την Κίνα, τον πολιτισμό και τη σκέψη της ανά τους αιώνες. Αποβλέπουν στο να καταστήσουν αυτή τη σπουδαία και αρχαία κουλτούρα, η οποία διέπεται από τις δικές της νοητικές συντεταγμένες και θεμελιώδεις έννοιες, προσιτή στο ελληνικό κοινό. Οι τίτλοι της σειράς κα­λύπτουν ποικίλες πτυχές του κινεζικού πολιτισμού —από τη γλώσσα έως την τέχνη και από τη φιλοσοφία έως την πολιτική— προσφέροντας μια σφαιρική και πολυδιά­στατη εικόνα τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης Κίνας. Η σειρά ευελπιστεί να προσεγγίσει την Κίνα με τρόπο που θα φωτίσει, επιπλέον, τις διαφορές και τις ομοιότητες με τον ελληνικό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

ΜΑΙΚΛ ΠΙΟΥΕΤ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΓΚΡΟΣ-ΛΟ
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Διδάγματα της κινεζικής φιλοσοφίας για μια καλύτερη ζωή

13,50