Ιατρικές επιστήμες

7 Τίτλοι
HELEN ASKITOPOULOU, KATHRYN E. McGOLDRICK, ROD N. WESTHORPE, DAVID J. WILKINSON
HISTORY OF ANAESTHESIA VII
Proceedings of the 7th International Symposium on the History of Anaesthesia

42,00

eBook
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
ΟΙ ΑΜΝΗΣΙΕΣ

24,50

eBook
ERIC R. KANDEL, JAMES H. SCHWARTZ, THOMAS M. JESSELL
ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

63,00

eBook
JAMES OLSON
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΗ

16,80

GUNNAR SAMUELSSON
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
Εγχειρίδιον φαρμακογνωσίας

22,40

GEORGE KOKOTOS, VIOLETTA CONSTANTINOU-KOKOTOU
LIPASES & LIPIDS
Structure, function and biotechnological applications

33,60

PAUL A. CORDOPATIS
HELLENIC FORUM ON BIOACTIVE PEPTIDES
Essays in Honor of Dimitrios Theodoropoulos

33,60