Μουσικές εκδόσεις

11 Τίτλοι
ΔΙΠΛΟΧΡΩΜΙΑ
Αφιέρωμα στην τέχνη του Βασίλη Σούκα

11,20

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

12,60

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

12,60

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

15,40

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

12,60

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Εκ της Ακολουθίας των Αγίων Παθών. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

15,40

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Εκ της Ακολουθίας του Επιταφίου. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων

12,60

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Εκ της Ακολουθίας της Αναστάσεως. Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων

12,60

ΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Μελοποιημένη ελληνική ποίηση

12,60

ΛΥΧΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΟΔΙΟΝ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)
Έργα Ελλήνων συνθετών για πιάνο (1847-1908)

12,60

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (CD με δίγλωσσο βιβλίο / ελληνικά & αγγλικά)

13,30