Κοινωνιολογία

3 Τίτλοι
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι
Δομικός λειτουργισμός, κριτική στον θετικισμό, συμβολικές διαντιδράσεις, νόημα και ερμηνεία

16,80

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Δομισμός, μετα-δομισμός, δομοποίηση, επικοινωνιακή δράση, προοπτικές εξέλιξης της κοιν. θεωρίας

16,80

ΛΙΛΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

12,60