Αρχαιολογία

10 Τίτλοι
JACK L. DAVIS
ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οι απαρχές της μυκηναϊκής Πύλου

22,50

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΤΖΑΝΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΩΝ
Συμβολή στην ταξινόμηση και τη μελέτη λίθινων τεχνέργων

17,50

ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ν.
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας, 1869-1882

11,20

eBook
ALAIN SCHNAPP
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Οι απαρχές της αρχαιολογίας

25,20

eBook
CAUVIN JACQUES
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική εποχή

16,10

eBook
ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΖΩΗΣ
ΚΝΩΣΟΣ (ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ)
Το εκστατικό όραμα

16,80

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
51 έγγραφα για τις κρητικές αρχαιότητες (1883-1898)

11,90

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Η ανασκαφή του ναού της Αρτέμιδος (Κέρκυρα 1911)

8,40

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ Ι (εξαντλημένο)
Σαμιακά αρχαιολογικά 1850-1914

8,40

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΠΑΚΑ
Η ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης Pέθυμνο 5 – 7 Δεκεμβρίου 2003

9,80

eBook