Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Μετάφραση:
Παναγιώτης Σουλτάνης
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Η εξωτερική πολιτική αφορά το πώς αλληλεπιδρούν διαφορετικές κοινωνίες, άλλοτε ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους και άλλοτε επιτυγχάνοντας να αναπτύξουν μια συνεργασία σε τακτική βάση. Καλείται να διαχειριστεί τη συνεχή διελκυστίνδα μεταξύ, αφενός, του κράτους, που επιδιώκει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και την αυτοτέλεια της δράσης του και να προωθήσει τα συμφέροντά του, και, αφετέρου, του άμεσου και ευρύτερου εξωτερικού του περιβάλλοντος, που θέτει διαρκώς όρια στη δράση του κράτους.

Το βιβλίο του Κρίστοφερ Χιλ πραγματεύεται το θέμα σε όλες τις δυνατές πτυχές του, επιχειρώντας να καλύψει ευρύτατο ιστορικό και γεωγραφικό φάσμα εμπειρικού υλικού, καθώς και το εκτεταμένο θεωρητικό corpus το οποίο έχει παραγάγει η Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής και γενικότερα η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων. Πρόθεσή του είναι να βοηθήσει τον σημερινό αναγνώστη, για τον οποίο φαντάζει ίσως μακρινός όχι μόνο ο Ψυχρός Πόλεμος αλλά και η περίφημη «νέα τάξη πραγμάτων» της δεκαετίας του 1990, να εμβαθύνει στα ζητήματα και να αντιληφθεί την πολυμορφία του διεθνούς συστήματος και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα πολλών σύγχρονων κοινωνιών, με συχνές αναφορές ακόμη και σε τρέχοντα πολιτικά διλήμματα, όπως το ζήτημα της Ουκρανίας, ο εμφύλιος στη Συρία, η διεθνής τρομοκρατία και η κρίση στην Ευρωζώνη.

Δίνοντας απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως «ποιος χαράσσει την εξωτερική πολιτική;», «ποιος παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις και για λογαριασμό τίνος;», «με ποιους τρόπους επηρεάζει τις εξωτερικές σχέσεις η εσωτερική πολιτική, και αντιστρόφως;», αποτελεί εντέλει μια απόπειρα να προσδιοριστεί τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αναμένει κανείς ως εφικτό από την εξωτερική πολιτική σήμερα.

Επιστημονική επιμέλεια
Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος
Τίτλος πρωτοτύπου
Foreign Policy in the Twenty-first Century, 2nd edition
Α' έκδοση
6/
2018
Τρέχουσα έκδοση
9/
2023
ISBN
978-960-524-509-2
Κωδικός στον Εύδοξο
77108710
Τιμή καταλόγου
20,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
488 σελ.
17x
24 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Christopher J. Hill (γενν. 1948) σπούδασε Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από το οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας το 1979. Την περίοδο 1991-2004 διετέλεσε καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο London School of Economics, και από το 2004 καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ. Τα έτη 2012-2014 ήταν επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών (POLIS) του ίδιου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διετέλεσε εταίρος πολλών επιστημονικών ιδρυμάτων και φορέων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 2007 εξελέγη εταίρος της Βρετανικής Ακαδημίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Ανάλυσης της Εξωτερικής Πολιτικής, της διεθνούς πολιτικής της Ευρώπης, αλλά και, ευρύτερα, στη θεωρία και την πρακτική των Διεθνών Σχέσεων. Το 2015 τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το έργο του The Changing Politics of Foreign Policy (2003), που στην παρούσα πλήρως αναθεωρημένη έκδοση φέρει τον τίτλο Foreign Policy in the Twenty-first Century (2016), συνιστά μείζονα συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία της Ανάλυσης της Εξωτερικής Πολιτικής. Επίσης, τομή στη μελέτη της λήψης αποφάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής θεωρείται η μελέτη του Cabinet Decisions on Foreign Policy – The British Experience October 1938 – June 1941 (1991). Άλλα πρόσφατα έργα του είναι το National and European Foreign Policies: Towards Europeanization (επιμ. σε συνεργασία με τον Reuben Wong, 2011) και το The National Interest in Question: Foreign Policy in Multicultural Societies (2013).

Δημοσιεύματα

«Ο Ρισελιέ είναι αιώνες νεκρός» του Κώστα Λάβδα
Τhe books' journal
Μάρτιος 2019
Ομιλία του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην εκδήλωση με θέμα «Μα τι κάνει, τέλος πάντων, η εξωτερική πολιτική;»
06/02/2019
Ομιλία του Κώστα Α. Λάβδα στην εκδήλωση «Μα τι κάνει, τέλος πάντων, η εξωτερική πολιτική;»
06/02/2019
Ομιλία του Λουκά Τσούκαλη στην εκδήλωση «Μα τι κάνει, τέλος πάντων, η εξωτερική πολιτική;»
06/02/2019

Videos

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΣ | Με το βλέμμα στην Ευρώπη. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις μετά τον πόλεμο (1953-1981)
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΣ | Με το βλέμμα στην Ευρώπη. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις μετά τον πόλεμο (1953-1981)
12/05/2023
JEAN TIROLE | Η οικονομική επιστήμη στην υπηρεσία του κοινού καλού
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: JEAN TIROLE | Η οικονομική επιστήμη στην υπηρεσία του κοινού καλού
22/11/2022
SVEN BECKERT | Η αυτοκρατορία του βαμβακιού
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: SVEN BECKERT | Η αυτοκρατορία του βαμβακιού
22/06/2022

Περιεχόμενα

Σηµείωµα του επιστηµονικού επιµελητή
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Κατάλογος Συντοµογραφιών
Κατάλογος ∆ιαγραµµάτων και Πινάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ένας αρχικός ορισµός
Ανταγωνιστικές προσεγγίσεις
Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής: η εξέλιξη
Το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον
Ανάπτυξη του θέµατος και δοµή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ      

Εξωτερική πολιτική για ποιον;
Το κράτος, η κυριαρχία και η εξωτερική πολιτική
Ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό
∆ράση και δοµή
Πολιτική µέχρι τέλους
Η ποικιλοµορφία των κρατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   

Η κορυφή της εξουσίας
Το κυβερνητικό συµβούλιο της εξωτερικής πολιτικής
Ο ψυχολογικός παράγοντας
Υπουργικά συµβούλια και άλλες µορφές συλλογικής ηγεσίας
Η ευθύνη της ηγεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ∆ΡΩΝΤΕΣ: Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    

∆ρώντες, όχι δράση
Γραφειοκρατία και εξωτερική πολιτική
Το υπουργείο των Εξωτερικών και η διπλωµατική υπηρεσία
Αντίπαλοι που πληθαίνουν
Υπηρεσίες πληροφοριών: µια ειδική περίπτωση;
Η γραφειοκρατική πολιτική και το πρόβληµα του συντονισµού
Ο πυρήνας του ζητήµατος – οργανωτική διαδικασία
Πολιτικοί και αξιωµατούχοι: µπορεί ο σκύλος να χωριστεί από την ουρά του;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

Ορθολογικότητα στη διαµόρφωση πολιτικής
∆ιαδικασία έναντι ουσίας
Άτοµο έναντι συλλογικότητας
Αποτελεσµατικότητα έναντι δηµοκρατίας
Κανονιστικό έναντι θετικού
Περιορισµένη ορθολογικότητα
Οι µη αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική
Η δύναµη της ιστορικής σκέψης
Οι ιδιαίτεροι στόχοι
Αποφεύγοντας τα χειρότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΥΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ      

Κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό ζήτηµα
Οι όψεις της ισχύος
Η υφή της ισχύος: σκληρή, ήπια και πλαστική
Ο στρατιωτικός κλάδος
Αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση
∆ιπλωµατία
Κουλτούρα
Αναζητώντας ισορροπία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ  

Ο έξω κόσµος
Η πολιτική της γεωγραφίας
Πολιτική αλληλεξάρτηση
Η αποχή και άλλες µορφές αντίστασης
Αλλαγή συστήµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ∆ΙΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ   

Ένα διεθνικό περιβάλλον
Μια ταξινοµία των πραττόντων
Εξωτερική πολιτική και διεθνικοί πράττοντες: ένα µοντέλο
Πολιτική διασύνδεσης
Σύγχυση ευθυνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ        

Προέλευση, περιορισµοί και πράττοντες
Αλληλεπιδράσεις
Συνταγµατικές δοµές
Ο παράγοντας του καθεστώτος
Κοινωνικές δυνάµεις
Η εξωτερική πολιτική ως παράγωγο – και επιλογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

Η λογοδοσία έναντι του «κράτους ασφαλείας»
Η κοινή γνώµη
Οµάδες συµφερόντων και κορπορατισµός στην εξωτερική πολιτική
Τα µέσα ενηµέρωσης και η κατασκευή «θεαµάτων»
Κοινωνία των πολιτών, πολυµορφία και ταυτότητα
Εν κατακλείδι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ           

∆ράση: ποιος ενεργεί, και για ποιον;
Επιλογή: τα περιθώρια ελιγµών
Ευθύνη: το ηθικό και η πρακτική
Προσδοκίες από την εξωτερική πολιτική

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

RANDALL D. LAW
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μια παγκόσµια ιστορία

12,60

eBook
SHARE