ΚΙΚΕΡΩΝ: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
De finibus bonorum et malorum
Μετάφραση:
Ειρήνη Μητούση
Γιώργος Καραμανώλης
Τύπος βιβλίου: Έντυπο, UUID: --NONE--
Τύπος βιβλίου: ebook, UUID: 5fe70ff9-cce3-4bca-8ac2-73f912044466

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Τὸ De finibus bonorum et malorum γράφτηκε μέσα σὲ λίγους μῆνες καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 45 π.Χ., ὅταν ὁ Κικέρων ἦταν 61 ἐτῶν. Θέμα τοῦ ἔργου ἀποτελεῖ μιὰ ἐκδοχὴ τοῦ σωκρατικοῦ ζητήματος «πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε». Κεντρικὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα ποιὸ θεωρεῖται τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ (finis bonorum, summum bonum) ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε καὶ ποιὸ τὸ μεγαλύτερο κακὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε (finis malorum, summum malum). Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται σὲ τρεῖς διαλόγους ἑνωμένους μεταξύ τους, στοὺς ὁποίους παρουσιάζονται κριτικὰ οἱ ἠθικὲς θεωρίες τοῦ Ἐπίκουρου (βιβλία I–II), τῶν στωικῶν (III–IV) καὶ τοῦ πλατωνικοῦ Ἀντίοχου (V). Συνεκτικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ σκεπτικιστικὴ μέθοδος τοῦ Κικέρωνα, ὁ ὁποῖος δηλώνει ὅτι ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν Σωκράτη καὶ τὴ σκεπτικὴ Ἀκαδημία (τοῦ Ἀρκεσίλαου καὶ τοῦ Καρνεάδη). Τὸ ἔργο φιλοξενεῖ ἔτσι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐξεταζόμενες ἠθικὲς θεωρίες καὶ αὐτὴ τῆς σκεπτικῆς Ἀκαδημίας, ὅπως τὴν ἀντιλαμβανόταν ὁ Κικέρων. Ἡ συγκεκριμένη στάση ἀποτυπώνεται στὴ διαλογικὴ μορφὴ τοῦ ἔργου, στὴν ἐξέταση τῆς πειστικότητας τῶν ἠθικῶν θεωριῶν (ἔλεγχος) καὶ στὸ ἀπορητικὸ τέλος του. Τὸ De finibus συγκαταλέγεται στὰ πολυτιμότερα κείμενα τῆς ἀρχαίας ἠθικῆς φιλοσοφίας ὄχι μόνο ὡς βασικὴ πηγὴ τῶν ἑλληνιστικῶν ἠθικῶν θεωριῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐνδελεχὴ διερεύνηση τῶν ἠθικῶν ἐρωτημάτων καὶ τῶν δυνατῶν ἀπαντήσεων, ἡ ὁποία ἐμπλέκει τὸν ἀναγνώστη μὲ τρόπο ἀνάλογο τῶν σωκρατικῶν διαλόγων.

Α' έκδοση
9/
2021
ISBN
978-960-524-629-7
Κωδικός στον Εύδοξο
102074074
Τιμή καταλόγου
20,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
400 σελ.
14x
21 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Δημοσιεύματα

«Αναζητώντας το ύψιστο αγαθό» του Παναγιώτη Τσιαμούρα
fractalart.gr
21/06/2022

Videos

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΙΚΕΡΩΝ: Τα όρια του αγαθού και του κακού
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΙΚΕΡΩΝ: Τα όρια του αγαθού και του κακού
21/03/2022
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | PRINCIPIA ETHICA (GEORGE EDWARD MOORE)
Βιβλία σε πρώτο πρόσωπο: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ | PRINCIPIA ETHICA (GEORGE EDWARD MOORE)
05/09/2023
ΟΜΙΛΙΑ | Γιώργος Καραμανώλης | Δεύτερη ανθρώπινη φύση; Υπάρχει και ποια θα μπορούσε να είναι;
Εκδήλωση | Ομιλία: Δεύτερη ανθρώπινη φύση; Υπάρχει και ποια θα μπορούσε να είναι;
Στην αυλή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (Αθήνα)
29/06/2023

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Γ. Καραμανώλης)

1. Κικέρων ο φιλόσοφος

2. Το De finibus bonorum et malorum

3. Ο Κικέρων μετά το De finibus

4. Ο ακαδημεικός σκεπτικισμός του Κικέρωνα

5. Η ηθική του Κικέρωνα

6. Η παρούσα μετάφραση

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Γ. Καραμανώλης)

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Γ. Καραμανώλης)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΙΚΕΡΩΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

No data was found
SHARE