ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Μετάφραση:
Ηλίας Κολοβός
Σαρηγιάννης Μαρίνος
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι.Τ.Ε.

Στον παρόντα τόμο μεταφράζονται οθωμανικά ιστορικά τεκμήρια για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας, χρονολογούμενα μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα. Οι πηγές ρίχνουν φως στην ιστορία του φρουρίου της Αγίας Μαύρας και των οικισμών που βρίσκονταν γύρω του κατά τους οθωμανικούς χρόνους, μας παρέχουν μια αναλυτική καταγραφή των χωριών της Λευκάδας και των δημογραφικών τους αναστημάτων, ενώ προσφέρουν επίσης έναν κατάλογο των οικογενειακών ονομάτων των Λευκαδίων ανά οικισμό από τα μέσα του 17ου αιώνα.

Η εκτενής εισαγωγή του βιβλίου τοποθετεί το φρούριο της Αγίας Μαύρας και τη Λευκάδα στο κέντρο της οθωμανικής μεθορίου στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι από τα βενετικά νησιά. Ως τμήμα της ευρύτερης μεθορίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο, το Ιόνιο Πέλαγος, με βάση το παράδειγμα της Αγίας Μαύρας και της Λευκάδας, εξετάζεται ως στρατιωτική, πολιτική και δημοσιονομική ζώνη, αλλά και ως χώρος εμπορικών και πολιτισμικών ανταλλαγών.

Α' έκδοση
2013
Τρέχουσα έκδοση
7/
2013
ISBN
978-960-524-391-3
Τιμή καταλόγου
20,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
512 σελ.
17x
24 εκ.
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Ηλίας Κολοβός είναι αναπληρωτής καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οθωμανική Ιστορία του ίδιου Τμήματος.

Δημοσιεύματα

Ο Ηλίας Κολοβός μιλά στον Χρήστο Ρομποτή για την έκδοση
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
01/11/2013
O Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης μιλά στον Χρήστο Ρομποτή για το βιβλίο αλλά και για την καταγραφή του Αρχείου της Λευκάδας για την περίοδο 1684-1864
LefkadaPress
25/08/2013
Η ιστορία της Λευκάδας μέσα από τις οθωμανικές πηγές
MyLefkada
05/08/2013
Ο καθηγητής Ηλίας Κολοβός μιλά για την έκδοση στον Prisma 95.1FM
MyLefkada
05/08/2013

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Λευκάδα στη νησιωτική μεθόριο του Ιονίου   
Το Ιόνιο Πέλαγος στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας της μεθορίου
Η Αγία Μαύρα ως οθωμανική μεθόριος
Το μεθοριακό φρούριο της Αγίας Μαύρας
Η φρουρά της οθωμανικής μεθορίου
Γύρω από το φρούριο
Η αγροτική ενδοχώρα της μεθορίου
Συμπερασματικά

Οι οικισμοί-φορολογικές ενότητες της Λευκάδας σύμφωνα με τα οθωμανικά κατάστιχα

Χάρτης των οικισμών της Λευκάδας κατά τους οθωμανικούς χρόνους

Επεξήγηση συμβόλων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Α. ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

A.1. Λογαριασμός είσπραξης του κεφαλικού φόρου του Αγγελόκαστρου, της Αγίας Μαύρας και της Κεφαλονιάς για το έτος Εγίρας 894 (1488/89)
A.2. Λογαριασμός είσπραξης του κεφαλικού φόρου του Αγγελόκαστρου, της Αγίας Μαύρας και της Κεφαλονιάς για το έτος Εγίρας 895 (1489/90)
Α.3. Καταχώριση του καζά της Αγίας Μαύρας στο συνοπτικό φορολογικό κατάστιχο του σαντζακιού του Κάρλελι για το έτος Εγίρας 937 (1530/31)
Α.4. Καταχώριση του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στο συγκεντρωτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου για το έτος 958 (1551)
Α.5. Κατάστιχο μισθοδοσίας της φρουράς της Αγίας Μαύρας για τα έτη Εγίρας 989-998 (1581-1590)
Α.6. Λογαριασμός συλλεχθέντος κεφαλικού φόρου για το έτος Εγίρας 1006 (1597/98) από το βιλαέτι της Αγίας Μαύρας
Α.7. Κατάστιχο μισθοδοσίας των στρατιωτών του φρουρίου της Αγίας Μαύρας για τα έτη Εγίρας 1019-1035 (1610-1626)
Α.8. Κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1022 (1613/14)
A.9. Καταχώριση του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας σε κατάστιχο καθυστερούμενων οφειλών κεφαλικού φόρου για τα έτη Εγίρας 1047 (1637-38) και 1048 (1638-39)
A.10. Αναλυτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας του έτους Εγίρας 1051 (1641/42) με βάση την απογραφή του Φαΐκ Μπέη
A.11. Καταχώριση του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στο κατάστιχο είσπραξης του κεφαλικού φόρου για το έτος Εγίρας 1051 (1641/42)
Α.12. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1052 (1642/43)
A.13. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1056 (1646/47) με βάση την απογραφή του γραφέα Μουσταφά
Μπεράτι ανάθεσης της ευθύνης συλλογής του κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στον Ιμπραήμ Πασά για το έτος Εγίρας 1056 (1646/47)
A.14. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1057 (1647/48)
Μπεράτι ανάθεσης της ευθύνης συλλογής του κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στον Ιμπραήμ Πασά για το έτος 1057 (1647/48)
A.15. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1058 (1648/49)
Μπεράτι που αναθέτει την ευθύνη συλλογής του κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στον Ιμπραήμ Πασά για το έτος 1058 (1648/49)
A.16. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1060 (1649/50)
Μπεράτι που αναθέτει την ευθύνη συλλογής του κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας στον Ιμπραήμ Πασά για το έτος Εγίρας 1065 (1655/56)
Α.17. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1061 (1650-51) με βάση απογραφή του καπουτζήμπαση Μουσταφά Αγά
Α.18. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1062 (1651-52)
Α.19. Σχετικά με τη μείωση της φορολογικής βάσης σε χανέδες στο χωριό Βάρνακας του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος 1062 (1651-52)
Α.20. Συνοπτικό κατάστιχο κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1062 (1651/52) με βάση απογραφή του Αμπντί Αγά
Α.21. Λογαριασμοί είσπραξης κεφαλικού φόρου από διάφορα χωριά του Αγγελόκαστρου και της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1068 (1657/58)
A.22. Καταχώριση λογαριασμού είσπραξης του κεφαλικού φόρου του βιλαετιού της Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1074 (1663-64)
Α.23. Καταχώριση χρεωστικού υπολοίπου από τη συλλογή του κεφαλικού φόρου των βιλαετιών Αγγελοκάστρου και Αγίας Μαύρας για το έτος Εγίρας 1081 (1670-71)

Β. ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β.1. Διαταγή για την αποστολή απολεσθέντων γερακιών από τη Λευκάδα (1552)
Β.2. Διαταγή για τη διενέργεια αυτοψίας στο νερό που φτάνει με το υδραγωγείο στην Αγία Μαύρα (1564)
Β.3. Δύο καπετάνιοι της Αγίας Μαύρας καταγγέλλονται ότι αιχμαλωτίζουν χριστιανούς από τις γύρω παραθαλάσσιες περιοχές (1564)
Β.4. Δύο σπαχήδες της Αγίας Μαύρας καταγγέλλονται από τον καδή ότι κουρσεύουν πλοία των χριστιανών εμπόρων, δολοφονούν και προσβάλλουν τον βοϊβόδα του βεζίρη Αχμέτ Πασά (1564)
Β.5. Ο εχθρικός στόλος αναφέρεται ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί στα κάστρα της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας (1565)
Β.6. Διαταγή επιστράτευσης εν όψει της επισκευής του φρουρίου της Αγίας Μαύρας (1566)
Β.7. Διαταγή για την κατεδάφιση σπιτιών στο φρούριο της Αγίας Μαύρας (1566)
Β.8. Διαταγή σχετικά με παράνομη πώληση σιτηρών στο εξωτερικό (1566)
Β.9. Διαταγή για την απαγόρευση αυθαιρεσιών σχετικών με το παιδομάζωμα (1566)
Β.10. Διαταγή για την επίσπευση της επισκευής του φρουρίου της Αγίας Μαύρας (1566)
Β.11. Διαταγή για την αποπομπή στρατιωτών του φρουρίου της Αγίας Μαύρας, υπόπτων για προδοτικές τάσεις (1566)
Β.12. Διαταγή σχετικά με τις λεηλασίες των λεβέντ (1566)
Β.13. Διαταγή σχετικά με τη συμμετοχή ραγιάδων και σπαχήδων στην οικοδόμηση του φρουρίου της Αγίας Μαύρας και της οχύρωσης του διαύλου του
Β.14. Διαταγή σχετικά με την απόσπαση πληροφοριών από χριστιανούς αιχμαλώτους (1571)
Β.15. Διαταγή σχετικά με την στρατολόγηση επικουρικού ιππικού για την ενίσχυση των φρουρών της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας (1571)
Β.16. Διαταγή σχετικά με την αποστολή σπαχήδων για τη φύλαξη της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας από ενδεχόμενη επίθεση (1571)
Β.17. Διαταγή σχετικά με τη φύλαξη του φρουρίου της Αγίας Μαύρας (1571)
Β.18. Διαταγή σχετικά με επισκευές του φρουρίου της Αγίας Μαύρας και τη φύλαξή του (1571)
Β.19. Διαταγή σχετικά με την αποστολή ενισχύσεων από το Κιοστεντίλ για τη φρούρηση της Ναυπάκτου και της Αγίας Μαύρας (1572)
Β.20. Διαταγή σχετικά με την άμυνα της Αγίας Μαύρας από τον μπέη του Κάρλελι (1572)
Β.21. Διαταγή σχετικά με την επίσπευση των επισκευών στα κάστρα της Αγίας Μαύρας και του Νέου Πύργου (1572)
B.22. Διαταγή σχετικά με τις επισκευές των φρουρίων της Ναυπακτίας, της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας (1572)

Γ. ΛΥΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ.1. Ο καδής της Αγίας Μαύρας επικυρώνει συμβιβασμό μεταξύ χριστιανών σχετικά με κληρονομιά (1483)
Γ.2. Επικύρωση προικοδοσίας μεταξύ χριστιανών στους Σφακιώτες (1489)
Γ.3. Οι τιμαριούχοι των Σφακιωτών παραχωρούν τον τίτλο χωραφιού χριστιανού φυγάδα σε άλλους χριστιανούς (1499)
Γ.4. Αγοραπωλησία σπιτότοπου, αμπελότοπου και χωραφιών στο Μεσοχώρι μεταξύ χριστιανών (1515)
Γ.5. Αγοραπωλησία χωραφιού και αμπελιού στους Σφακιώτες μεταξύ χριστιανών (1533)
Γ.6. Εκδίκαση από τον τοποτηρητή καδή της Αγίας Μαύρας κτηματικής διένεξης μεταξύ χριστιανών σχετικά με χωράφι (1542)
Γ.7. Επικύρωση από τον τοποτηρητή καδή της Αγίας Μαύρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ χριστιανών σχετικά με κληρονομιά (1544)
Γ.8. Αγοραπωλησία χωραφιών και αμπελιών μεταξύ χριστιανών στους Σφακιώτες (1544)
Γ.9. Εκδίκαση αντιδικίας μεταξύ της μονής Οδηγήτριας και χριστιανού για χωράφι στις Καθαρίδες (1553)
Γ.10. Παραχώρηση χωραφιών αποθανόντα χριστιανού στους Σφακιώτες σε άλλο χριστιανό (1557)
Γ.11. Αγοραπωλησία μεταξύ χριστιανών γυναικών προικώου αμπελιού ενώπιον του τοποτηρητή καδή της Αγίας Μαύρας (1562)
Γ.12. Οι κάτοικοι του Βουρνικά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν οι ίδιοι τη δεκάτη του χωριού τους (1566/67)
Γ.13. Χριστιανή αγοράζει δημευμένα χωράφια της μονής Οδηγήτριας (1569)
Γ.14. Άδεια για την κατασκευή νερόμυλου στους Σφακιώτες (1572)
Γ.15. Αγοραπωλησία χωραφιού μεταξύ χριστιανών στον Βάρνακα (1581)
Γ.16. Δήλωση των χριστιανών της Καρυάς για το φορολογικό καθεστώς της Αγίας Βαρβάρας (1584)
Γ.17. Πώληση χωραφιών στον Αλέξανδρο από χριστιανούς σε μουσουλμάνο (1588)
Γ.18. Προσφυγή στον καδή χριστιανού από τους Σφακιώτες σχετικά με τη χήρα Μάρω (1590)
Γ.19. Αγοραπωλησία αμπελιού και χωραφιού μεταξύ χριστιανών στην Απόλπενα (1595)
Γ.20. Παραχώρηση σπιτότοπου στην Αμαξική σε χριστιανό (1596)
Γ.21. Ανάκτηση από χριστιανό πωληθέντος χωραφιού στον Άγιο Πέτρο (1599)
Γ.22. Πώληση χωραφιού στα Κοκλάτα από μουσουλμάνους σε χριστιανούς (1603)
Γ.23. Παραχώρηση χωραφιού προς την κόρη αποθανόντα χριστιανού στους Σφακιώτες (1604)
Γ.24. Παραχώρηση χωραφιών προς τις κόρες αποθανόντα χριστιανού στον Βάρνακα (1606)
Γ.25. Παραχώρηση χωραφιών προς τη σύζυγο και τις κόρες αποθανόντα χριστιανού στον Βάρνακα (1607)
Γ.26. Παραχώρηση χωραφιών αποθανόντα μοναχού στους Σφακιώτες προς τους μοναχούς του Αγίου Ιωάννη (1611)
Γ.27. Πώληση χωραφιού στον Αλέξανδρο από χριστιανό προς την εκκλησία της Παναγιάς (1611)
Γ.28. Αντιδικία μεταξύ πατέρα και νύφης αποθανόντα χριστιανού στο βαρόσι της Αγίας Μαύρας (1613)
Γ.29. Πώληση χωραφιού στον Αλέξανδρο προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1615)
Γ.30. Οι μοναχοί της Κόκκινης Εκκλησιάς δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον τραυματισμό χριστιανού από μουσουλμάνο ληστή (1616)
Γ.31. Πώληση χωραφιών στον Αλέξανδρο από μουσουλμάνο σε μοναχούς (1616)
Γ.32. Πώληση χωραφιών προς μοναχούς της Κόκκινης Εκκλησιάς από μουσουλμάνο στον Αλέξανδρο (1619)
Γ.33. Πώληση χωραφιού στην Αγία Θέκλα από μουσουλμάνους προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1619)
Γ.34. Πώληση χωραφιού στην Αγία Θέκλα από μουσουλμάνους προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1619)
Γ.35. Καταβολή εγγύησης από χρέος συνεταιρισμού μεταξύ χριστιανών της Αγίας Μαύρας και της Βόνιτσας (1620)
Γ.36. Αγοραπωλησία χωραφιού μεταξύ χριστιανών στον Αλέξανδρο (1621)
Γ.37. Πληρεξούσιο για την είσπραξη υπολοίπου φόρων ζιμήδων από την Άρτα που εγκαταστάθηκαν στους Σφακιώτες (1622/23)
Γ.38. Αγοραπωλησία χωραφιού στην Καρυά μεταξύ μουσουλμάνων από το φρούριο της Αγίας Μαύρας (1624)
Γ.39. Πώληση χωραφιού στον Αλέξανδρο από χριστιανό προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1624)
Γ.40. Πώληση χωραφιού στον Αλέξανδρο από χριστιανούς προς τους μοναχούς της Κόκκινης Εκκλησιάς (1624)
Γ.41. Πώληση χωραφιών στον Αλέξανδρο από μουσουλμάνο προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1626)
Γ.42. Συμβιβασμός μοναχών της Κόκκινης Εκκλησιάς με κατοίκους του Αλέξανδρου για χρέη από δάνεια (1629)
Γ.43. Πώληση χωραφιού στα Πλατύστομα από χριστιανούς προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1630/31)
Γ.44. Πώληση χωραφιού στη Βαυκερή από χριστιανό προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1630)
Γ.45. Πώληση χωραφιού στον Αλέξανδρο από μουσουλμάνο προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1632/33)
Γ.46. Εξόφληση χρέους χριστιανής από το βαρόσι σε κληρονόμους μουσουλμάνου από την Αγία Μαύρα (1636)
Γ.47. Διεκδίκηση μεριδίου σε κληρονομιά από το γιο θανόντα χριστιανού στο βαρόσι της Αγίας Μαύρας (1636)
Γ.48. Πώληση χωραφιού στα Πλατύστομα από χριστιανούς προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1637/38)
Γ.49. Πώληση χωραφιού στα Πλατύστομα από μουσουλμάνο προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1638/39)
Γ.50. Ναυλοσύμφωνο μεταξύ καπετάνιου της Αγίας Μαύρας και εμπόρων από τη Μεθώνη (1638)
Γ.51. Παραχώρηση χέρσων γαιών στα Πλατύστομα προς τους μοναχούς της Κόκκινης Εκκλησιάς (1641)
Γ.52. Εκδίκαση αντιδικίας μεταξύ χριστιανών και της Κόκκινης Εκκλησιάς για χωράφι στα Πλατύστομα (1642)
Γ.53. Αντιδικία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων της Αγίας Μαύρας για αποθήκη στην Αμαξική (1646)
Γ.54. Αποκατάσταση χρεωμένης από το σύζυγό της χριστιανής χήρας στο βαρόσι της Αγίας Μαύρας (1648)
Γ.55. Αφιέρωση αμπελιών στο Φρύνι και αποθήκης στην Αμαξική από χριστιανή προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1648)
Γ.56. Παραχώρηση χωραφιού στην Κατούνα-Εγκλιμενό προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1650/51)
Γ.57. Παραχώρηση χωραφιού αποθανούσας χριστιανής στο Άλατρο προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1652/53)
Γ.58. Αφιέρωση σπιτιού και αμπελιού στο βαρόσι της Αγίας Μαύρας από χριστιανές προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1653)
Γ.59. Απόδειξη πληρωμής του κατ’ αποκοπή φόρου των μοναχών της Κόκκινης Εκκλησιάς (1657/58)
Γ.60. Προσωρινή παραχώρηση ερειπωμένων μοναστηριών από τη μονή Αγίου Γεωργίου προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1666)
Γ.61. Υπό όρους πώληση νερόμυλου στον Αλέξανδρο από τη μονή Ταξιάρχη Ασωμάτου προς την Κόκκινη Εκκλησιά (1666)
Γ.62. Σουλτανική διαταγή για να μην καταπιέζεται χριστιανός από τους μουσουλμάνους πιστωτές του στην Αγία Μαύρα (1666)
Γ.63. Εκδίκαση αντιδικίας μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών για χωράφι στους Σφακιώτες (1673)
Γ.64. Ο ζαΐμης της Καρυάς ζητά την παύση μοναχού του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη (1676)
Γ.65. Απόδειξη πληρωμής του κατ’ αποκοπή φόρου των μοναχών της Οδηγήτριας (1676/77)
Γ.66. Παραχώρηση σε μοναχούς χωραφιών στους Σφακιώτες (1679)
Γ.67. Παραχώρηση τίτλου χωραφιού από τον ζαΐμη της Ζάβερδας σε χριστιανό καλλιεργητή (1701/2)
Γ.68. Ιεροδικαστική διαταγή προστασίας των μοναστηριών και των εκκλησιών της Λευκάδας από τις καταπιέσεις των τοπικών αξιωματούχων (1715)
Γ.69. Αίτηση των μοναστηριών της Λευκάδας για απαλλαγή τους από τους επαχθείς φόρους (1716)
Γ.70. Διαταγή προστασίας των μοναστηριών της Αγίας Μαύρας από έκτακτες εισφορές (1716)
Γ.71. Άδεια επισκευής των ξενώνων στη μονή Αγίου Δημητρίου Ζάβερδας (1739/40)
Γ.72. Υποσχετικό υποταγής χριστιανού ληστή στο Βούστρι Ξηρόμερου (1751)
Γ.73. Υποσχετικό υποταγής χριστιανού ληστή στο Βούστρι Ξηρόμερου (1751)
Γ.74. Απόδειξη πληρωμής τέλους κληρονομιάς μοναχού στη Ζάβερδα (1756)
Γ.75. Συμφωνητικό ναύλου μεταξύ μουσουλμάνων (1814)

ΈΓΓΡΑΦΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
Γ.76. Πώληση χωραφιών στον Αλέξανδρο από μουσουλμάνο προς μοναχούς (1616)
Γ.77. Πώληση χωραφιού στην Παλαιοκατούνα από χριστιανό προς το μοναστήρι της Παναγιάς
Γ.78. Παραχώρηση τίτλου χωραφιού από τον ζαΐμη της Ζάβερδας σε χριστιανό καλλιεργητή (περ. 1701/2)
Γ.79. Παραχώρηση τίτλου εγκαταλειμμένου σπιτιού στον Βάρνακα
Γ.80. Συστατική επιστολή προς τον μουτεσελίμη του Κάρλελι για έναν μουσουλμάνο
Γ.81. Επιστολή προς τον φρούραρχο Βόνιτσας για την προστασία υπηρετών του μητροπολίτη Λευκάδας

Δ. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΗ (1670/71)

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENGLISH SUMMARY

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

MARINOS SARIYANNIS (ed.)
Political Thought and Practice in the Ottoman Empire
Halcyon Days in Crete IX - A symposium held in Rethymno, 9-11 January 2015

14,70

eBook
SHARE