ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μια προσιτή εισαγωγή
Μετάφραση:
Νικολόπουλος Σταύρος
Παληός Λεωνίδας
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Ο Biermann παρουσιάζει τις θεμελιώδεις ιδέες της επιστήμης υπολογιστών οι οποίες συνιστούν από κοινού τον πυρήνα του κλάδου αυτού, συνοψίζοντας έναν μεγάλο όγκο σύνθετων εννοιών σε εύχρηστη και εύληπτη μορφή. Στην πραγμάτευση του προγραμματισμού, παραδείγματος χάριν, αναπτύσσεται μόνο ένα μικρό πλήθος γνωρισμάτων της Pascal, και όλα τα προγράμματα περιορίζονται σε αυτές τις δομές. Εντούτοις, τα περισσότερα από τα σημαντικά στοιχεία του προγραμματισμού είναι δυνατόν να διδαχθούν στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών. Στη συνέχεια, ο αναγνώστης είναι σε θέση, με βάση αυτές τις γνώσεις προγραμματισμού, να κατανοήσει έννοιες που αναφέρονται στη μεταγλώττιση, τα λειτουργικά συστήματα, τη θεωρία πολυπλοκότητας, τη μη επιλυσιμότητα, και άλλα ζητήματα.

Επιστημονική επιμέλεια
Νικολόπουλος Σταύρος
Παληός Λεωνίδας
Τίτλος πρωτοτύπου
"Great ideas in computer science. A gentle Introduction", 2nd edition, MIT Press, 1997
Α' έκδοση
2008
Τρέχουσα έκδοση
2008
ISBN
978-960-524-232-9
Κωδικός στον Εύδοξο
250
Τιμή καταλόγου
35,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
478 σελ.
21x
29 εκ.
σκληρόδετο
Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου

Συγγραφέας

Ο Alan W. Biermann είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Duke.

Περιεχόμενα

Πρόλογος μεταφραστών – επιμελητών

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος

Πανεπιστημιακές σπουδές στην ΕπιστήμηΥπολογιστών:Μια εισαγωγή
Φήμες
Σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ειδικό λογισμικό για τη διευκόλυνση της μελέτης
Μια προσέγγιση για αναγνώστες με περιορισμένο μαθηματικό υπόβαθρο

Κεφ 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό: Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης
Κεφ 2. Διαχείριση κειμένου και σχεδίαση αλγορίθμων
Κεφ 3. Αριθμητικοίυπολογισμοί και μελέτη συναρτήσεων
Κεφ 4. Καθοδικός προγραμματισμός, υποπρογράμματα, εφαρμογή βάσης δεδομένων
Κεφ 5. Προσομοίωση
Κεφ 6. Τεχνολογία λογισμικού
Κεφ 7. Ηλεκτρικά κυκλώματα
Κεφ 8. Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Κεφ 9. Μεταγλώττιση
Κεφ 10. Εικονικά υπολογιστικά περιβάλλοντα
Κεφ 11. Επικοινωνία υπολογιστών
Κεφ 12. Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος
Κεφ 13. Παράλληλοι υπολογισμοί
Κεφ 14. Μη επιλυσιμότητα
Κεφ 15. Τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έννοιες, τεχνικές και αλγόριθμοι

28,00

eBook
SHARE