ΤΑΦΙΚΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Μετάφραση:
Μαντέλη Κάτια
Τύπος βιβλίου: Έντυπο

Το βιβλίο

Πληροφορίες

Ο Morris επιχειρεί με αυτό το βιβλίο να φέρει στο προσκήνιο τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα ανασκαφικά κατάλοιπα των ταφών μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μια κύρια πηγή πληροφοριών για τους κοινωνικούς ιστορικούς του αρχαίου ελληνο-ρωμαϊκού κόσμου. Oι ταφές καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο γεωγραφικό και κοινωνικό φάσμα από ό,τι τα σωζόμενα κείμενα, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μια ολιγάριθμη κοινωνική ομάδα αριστοκρατίας. Oι ταφές, συγκεκριμένα, προσφέρουν στον ιστορικό την ευκαιρία μελέτης της κοινωνικής αλλαγής. O Morris καταδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες προσπέλασης του υλικού μέσα από αυτό το πρίσμα, προσθέτοντας παραδείγματα από κοινωνίες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους μέσα στον χρόνο, τον χώρο και το κοινωνικό πλαίσιο. Oι μέθοδοι και τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται απευθύνονται και στους ιστορικούς, τους ανθρωπολόγους και τους κοινωνιολόγους άλλων πολιτισμών και κοινωνιών, καθώς η ενίσχυση της διεπιστημονικής ανταλλαγής ιδεών πέρα από τα συμβατικά ακαδημαϊκά επιστημονικά όρια αποτελεί στόχο του Morris.

Τίτλος πρωτοτύπου
"Death-ritual and social structure in classical antiquity", Cambridge University Press, 1992
Α' έκδοση
1997
Τρέχουσα έκδοση
4/
2020
ISBN
978-960-524-034-9
Κωδικός στον Εύδοξο
1052
Τιμή καταλόγου
21,00
Τεχνικά χαρακτηριστικά
356 σελ.
17x
24 εκ.

Συγγραφέας

Ο Ian Matthew Morris είναι Βρετανός ιστορικός, αρχαιολόγος και καθηγητής στην έδρα Willard στο Πανεπιστήμιο του Stanford.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: H ανθρωπολογία ενός νεκρού κόσμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: “Mos Romanus”: καύση και ενταφιασμός στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: “Dem bones”: σκελετικά κατάλοιπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Παίρνοντάς το μαζί σου: κτερίσματα και αθηναϊκή δημοκρατία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Eπιτύμβια μνημεία: επίδειξη και πλούτος στην κλασική Eλλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Περίφημα τελευταία λόγια: η ενεπίγραφη επιτάφια στήλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Στον πυθμένα των τάφων: ένα παράδειγμα ανάλυσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συμπεράσματα

 

Περισσότερα

Σχετικά βιβλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΑΛΑΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
Ο Μωρίς Μπαρρές και οι ανά τον κόσμο “μαθητές” του

14,00

eBook
SHARE