ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήµατα φιλοσοφίας του δικαίου, ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και µεταηθικής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΟΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ
Μια κριτική περιπτωσιολογία: από τις αμβλώσεις και την ευθανασία στο ιατρικό λειτούργημα και τη βιοτεχνολογία

9,80

eBook