FRANCESCO DE BELLO

Ο Francesco de Bello είναι ερευνητής στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ισπανίας και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας στην Τσεχία. Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει διάφορα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τον υπολογισμό δεικτών λειτουργικής ποικιλότητας και για την αξιολόγηση των μηχανισμών συγκρότησης των βιοκοινοτήτων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ