ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ο Γιώργος Τσιρώνης είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος (2007-2011). Η έρευνά του εστιάζει στο πεδίο της θεωρητικής φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Παλαιότερα, διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στο University of North Texas.