MARGARET S. CHISOLM

Η Margaret S. Chisolm είναι καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πα­νεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 100 ερευνητικά άρθρα και κεφά­λαια επιστημονικών βιβλίων με θέμα τη χρήση ουσι­ών κατά την εγκυμοσύνη και άλλες ψυχιατρικές δι­αταραχές. Έχει επίσης γράψει το βιβλίο From Survive to Thrive: Living Your Best Life with Mental Illness (2021· «Από την επιβίωση στο ευ ζην: Διάγοντας τα καλύτερά σας χρόνια με διανοητική ασθένεια»).

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ